banc de dades municipal

Equipaments i infraestructures | Educatius | Benidorm

Notes Imprimir

Centres educatius (2019-2020)


Tipus de centre Núm. de centres que ho impartixen
Centres d'Acció Educativa Singular (CAES) 1
Centres d'ensenyances especialitzades 7
Centres d'Infantil/Primària/ESO/Ensenyances mitges 26
Centres Sistema Estranger 1
Formació de persones adultes 1
Total 36

Nivell educatiu Núm. de centres que ho impartixen
Educació Infantil 19
Educació Primària 15
ESO 7
Batxiller 6
Cicles Formatius Grau Mitjà 8
Cicles Formatius Grau Superior 6
Escola Oficial d'Idiomes 1
Música 4
Dansa 1
Formació de persones adultes 1
Educació Especial 2
Sistema Británic 1
Ensenyances Esportives 1
Sistema Panameny 1
Cicles Formatius Grau Bàsic 5
Cicles Formatius Grau Bàsic - 2a Oportunitat 2


Llistat de Centres Educatius per Nivells


Educació Infantil
Nom Règim
Públic  

Públic  

Públic  

Públic  

Públic  

Públic  

Públic  

Públic  

Públic  

Públic  

Públic  

Públic  

Públic  

Privat  

Privat  

Privat  Concertat

Públic  

Públic  

Públic  


Educació Primària
Nom Règim
Públic  

Públic  

Públic  

Públic  

Públic  

Públic  

Públic  

Públic  

Públic  

Públic  

Públic  

Públic  

Públic  

Privat  

Privat  Concertat


ESO
Nom Règim
Privat  

Privat  Concertat

Públic  

Públic  

Públic  

Públic  

Públic  


Batxiller
Nom Règim
Privat  

Públic  

Públic  

Públic  

Públic  

Públic  


Cicles Formatius Grau Mitjà
Nom Règim
Privat  

Privat  

Privat  

Públic  

Públic  

Públic  

Públic  

Públic  


Cicles Formatius Grau Superior
Nom Règim
Privat  

Públic  

Públic  

Públic  

Públic  

Públic  


Escola Oficial d'Idiomes
Nom Règim
Públic  


Música
Nom Règim
Públic  

Privat  

Privat  

Privat  


Dansa
Nom Règim
Públic  


Formació de persones adultes
Nom Règim
Públic  


Educació Especial
Nom Règim
Públic  

Públic  


Sistema Británic
Nom Règim
Privat  


Ensenyances Esportives
Nom Règim
Privat  


Sistema Panameny
Nom Règim
Privat  


Cicles Formatius Grau Bàsic
Nom Règim
Públic  

Públic  

Públic  

Públic  

Públic  


Cicles Formatius Grau Bàsic - 2a Oportunitat
Nom Règim
Públic  

Públic  Font: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport