banc de dades municipal

Equipaments i infraestructures | Esportius | Massamagrell

Notes Imprimir

Instal·lacions esportives i espais esportius


  • - Cens d'instal·lacions esportives, 2005 (Consejo Superior de Deportes)


Espais esportius
  Número
Bolos, petanca,... 1
Camp de futbol 2
Espais petits i no reglamentats 3
Frontons i pavellons amb frontó 4
Altres espais esportius 12
Piscina 1
Pistes i pavellons poliesportius 7
Sales 6
Total 36


Font: