banc de dades municipal

Equipaments i infraestructures | Esportius | Daimús

Notes Imprimir

Instal·lacions esportives i espais esportius


  • - Cens d'instal·lacions esportives, 2005 (Consejo Superior de Deportes)


Espais esportius
  Número
Bolos, petanca,... 1
Camp de futbol 1
Espais petits i no reglamentats 2
Frontons i pavellons amb frontó 1
Altres espais esportius 3
Piscina 1
Pistes i pavellons poliesportius 4
Sales 1
Total 14


Font: