banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Comunitat Valenciana

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
  Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

257,05

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,79

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

49.118   

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
  Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

370.645   

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

9,39

 
Usos de la superfície
  Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

2.325.449   

Superfície Urbana - 2012 (ha)

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
  Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

16,21