banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Comunitat Valenciana

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 919.539,27 Ha, 39,54 % respecte a la superfície de la comunitat ( 2.325.449 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 722.970,56 78,62
Lloc d'interés comunitari LIC 625.744,04 68,05
Zona Especial de Conservació ZEC 298.917,20 32,51
Parc natural PN 164.649,09 17,91
Paisatge Protegit PPr 47.854,16 5,20
Zona humida ZH 44.846,40 4,88
Paratge natural municipal PNM 31.777,34 3,46
Microreserva Mcr 2.360,54 0,26
Cova Cv -- --
Monument Natural MN -- --

Províncies Nº espais naturals
Alacant/Alicante 215
Castelló/Castellón 165
València/Valencia 282
Total 645


Font:  Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient