banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Comunitat Valenciana

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2022


Superfície protegida 921.409,11 Ha, 39,62 % respecte a la superfície de la comunitat ( 2.325.449 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 724.531,72 78,63
Lloc d'interés comunitari LIC 625.744,04 67,91
Zona Especial de Conservació ZEC 312.266,48 33,89
Parc natural PN 164.649,09 17,87
Paisatge Protegit PPr 47.854,16 5,19
Zona humida ZH 44.846,40 4,87
Paratge natural municipal PNM 32.939,15 3,57
Microreserva Mcr 2.390,76 0,26
Monument Natural MN 158,06 0,02
Cova Cv -- --

Províncies Nº espais naturals
Alacant/Alicante 219
Castelló/Castellón 165
València/Valencia 282
Total 649


Font:  Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient