banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | L'Alcoià

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
  Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

1.017,97

960,96

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

1.011,38

931,28

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

251,67

167,45

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

38,19

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

53,03

55,19

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,72

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

35.939,20

46.201,15

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
  Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

7.899    

142.933    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

15,96

7,22

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

11,24

13,84

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

145,16

78,94

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

34,17

37,28

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

1,80

1,57

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

2,29

2,09

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

5,05

6,97

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

13,48

16,04

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

7,01

6,75

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

8,33

8,25

9,07

 
Usos de la superfície
  Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

53.966    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

2.232,58

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

51.116,10

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

4,14

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

94,72

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

90,89

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
  Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

49.050,68

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

10,40

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

21,57

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

35,87

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

32,15

12,08

16,21