banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | La Vall d'Albaida

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
  Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

1.055,78

996,81

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

994,65

974,25

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

234,57

359,54

257,05

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

33,61

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

55,18

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,04

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

42.129,72

51.976,97

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
  Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

6.614    

184.418    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

13,37

6,32

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

11,07

11,08

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

68,11

82,59

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

34,94

35,30

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

1    

2,02

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

1,10

2,63

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

4,29

5,37

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

9,01

18,71

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

4,02

8,70

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

5,61

9,86

9,39

 
Usos de la superfície
  Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

72.222    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

2.432,88

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

69.461,72

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

3,37

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

96,18

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

89,50

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
  Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

64.640,54

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

11,73

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

33,61

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

47,51

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

7,15

17,04

16,21