banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | El Rincón de Ademuz

Dades estadístiques - Demografia


Població
  Comarca Província Comunitat
Padró - 2021 (persones)

2.221    

2.589.312    

5.058.138    

Variació Padró - 2020/2021 (%)

-0,63

-0,10

0,02

Població respecte de la província - 2021 (%)

0,09

   
Població respecte de la comunitat - 2021 (%)

0,04

51,19

 
Densitat de població - 2021 (Hab./Km2)

6    

239,62

217,51

Espanyols Residents a l'Extranger - 2021 (persones)

310    

83.944    

150.210    

 
Característiques de la població (Padró 2021)
  Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

11,17

15,29

15,28

De 16 a 29 anys (%)

12,11

14,44

14,33

De 30 a 64 anys (%)

47,32

50,87

50,70

Majors de 64 anys (%)

29,40

19,40

19,69

Índex de dependència (%)

68,26

53,10

53,78

Naixcuts a la CV (persones)

1.307    

1.835.355    

3.348.878    

Extrangers (persones)

260    

289.048    

751.616    

Naixcuts a la CV (%)

58,85

70,88

66,21

Extrangers (%)

11,71

11,16

14,86

 
Característiques censals de 2011
  Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

2.570    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

19,88

17,80