banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | El Alto Mijares

Dades estadístiques - Demografia


Població
  Comarca Província Comunitat
Padró - 2020 (persones)

3.857    

585.590    

5.057.353    

Variació Padró - 2019/2020 (%)

0,10

0,97

1,07

Població respecte de la província - 2020 (%)

0,66

   
Població respecte de la comunitat - 2020 (%)

0,08

11,58

 
Densitat de població - 2020 (Hab./Km2)

5,78

88,30

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

142    

12.365    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2020)
  Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

6,97

15,80

15,58

De 16 a 29 anys (%)

11,80

14,02

14,27

De 30 a 64 anys (%)

48,12

50,83

50,74

Majors de 64 anys (%)

33,11

19,35

19,41

Índex de dependència (%)

66,90

54,20

53,83

Naixcuts a la CV (persones)

2.990    

390.670    

3.349.756    

Extrangers (persones)

277    

88.992    

752.131    

Naixcuts a la CV (%)

77,52

66,71

66,24

Extrangers (%)

7,18

15,20

14,87

 
Característiques censals de 2011
  Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

4.370    

592.175    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

15,53

17,80