banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | El Alto Palancia

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
  Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

1.393,56

1.177,88

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

1.471,16

1.176,11

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

455,81

218,12

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

30,25

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

50,46

54,43

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,21

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

25.480,53

48.844,46

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
  Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

1.649    

39.742    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

6,85

7,44

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

13,40

13,11

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

104,67

79,45

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

30,87

38,04

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

0,73

1,44

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

1,27

2,15

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

2,12

5,19

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

5,15

15,61

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

3,27

7,15

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

4,31

9,87

9,07

 
Usos de la superfície
  Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

96.515    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

764,31

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

95.876,89

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,79

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

99,34

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

94,19

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
  Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

90.907,83

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

4,34

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

17,33

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

61,58

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

16,76

18,14

16,21