banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | L'Alcoià

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
  Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.046,69

932,90

967,58

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

882,04

932,54

1.015,06

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

257,13

212,14

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

38,19

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2017 (núm.turismes x 100 hab.)

51,31

53,17

50,80

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,72

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2017 (euros)

35.378,11

45.481,52

49.003    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
  Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

7.582    

133.124    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

16,34

7,44

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

10,85

13,30

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

36,35

39,42

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

36,22

39,84

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2016 (%)

1,73

1,44

1,56

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2016 (%)

2,53

2,17

2,45

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2016 (%)

4,27

6,52

5,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2016 (%)

12,99

15,56

17,02

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2016 (%)

6,53

6,47

7,33

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2016 (%)

7,77

7,67

8,51

 
Usos de la superfície
  Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

53.966    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

2.232,58

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

51.116,10

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

4,14

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

94,72

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

90,89

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
  Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

49.050,68

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

10,40

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

21,57

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

35,87

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

32,15

12,08

16,21