banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | La Costera

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
  Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

816,49

945,03

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

985,93

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

524,38

460,71

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

38,79

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

50,38

49,43

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,89

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

48.813,32

51.510,49

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
  Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

4.827    

172.204    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

9,30

6,52

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

12,60

10,83

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

40,75

37,86

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

33,60

44,79

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2016 (%)

0,68

1,73

1,56

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2016 (%)

1,89

2,73

2,45

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2016 (%)

2,78

4,76

5,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2016 (%)

9,36

18,55

17,02

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2016 (%)

5,20

8,11

7,33

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2016 (%)

6,19

8,92

8,51

 
Usos de la superfície
  Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

52.826    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

2.198,66

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

49.768,15

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

4,16

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

94,21

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

88,62

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
  Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

46.813,58

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

8,45

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

33,72

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

47,73

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

10,10

17,04

16,21