banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Los Serranos

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
  Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

1.128,86

977,63

984,51

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

1.868,79

1.022,41

1.002,06

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

278,67

407,55

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

30,85

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

56,13

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,36

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

25.845,06

51.960,95

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
  Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

1.028    

180.753    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

5,54

6,46

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

11,48

11,10

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

82,30

82,44

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

23,74

35,92

36,68

 
Usos de la superfície
  Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

140.528    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

678,36

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

139.790,88

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,48

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

99,48

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

95,01

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
  Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

133.520,83

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

7,34

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

15,14

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

55,02

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

22,49

17,04

16,21