banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | El Alto Mijares

Dades estadístiques - Demografia


Població
  Comarca Província Comunitat
Padró - 2019 (persones)

3.853    

579.962    

5.003.769    

Variació Padró - 2018/2019 (%)

1,82

0,53

0,81

Població respecte de la província - 2019 (%)

0,66

   
Població respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,08

11,59

 
Densitat de població - 2019 (Hab./Km2)

5,78

87,45

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

142    

12.365    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2019)
  Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

7,14

16,03

15,81

De 16 a 29 anys (%)

11,86

13,91

14,12

De 30 a 64 anys (%)

47,81

50,89

50,81

Majors de 64 anys (%)

33,19

19,18

19,26

Índex de dependència (%)

67,59

54,33

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

2.969    

390.501    

3.347.243    

Extrangers (persones)

284    

84.111    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

77,06

67,33

66,89

Extrangers (%)

7,37

14,50

14,06

 
Característiques censals de 2011
  Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

4.370    

592.175    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

15,53

17,80