banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | L'Alcalatén

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
  Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

1.391,82

1.220,84

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

1.212,02

1.094,75

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

305,51

198,25

257,05

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

40,84

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

58,72

54,43

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,43

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

41.924,62

48.746,86

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
  Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

1.021    

40.796    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

12,93

7,17

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

11,56

12,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

62,59

80,14

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

34,38

38,66

36,18

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2013 (%)

1,43

2,22

2,41

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

2,25

5,31

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

8,33

15,25

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

4,31

7,35

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

6,76

10,05

9,39

 
Usos de la superfície
  Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

64.868    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

986,82

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

64.189,57

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

1,52

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

98,95

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

91,36

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
  Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

59.262,08

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

5,63

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

14,92

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

60,93

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

18,52

18,14

16,21