banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | La Marina Alta

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
  Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

1.253,05

947,82

981,55

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

1.283,07

927,08

1.006,60

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

258,97

167,45

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

41,66

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

66,28

55,19

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,79

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

47.408,54

46.201,15

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
  Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

17.501    

142.933    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

3,43

7,22

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

19,22

13,84

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

147,47

78,94

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

31,11

37,28

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

1,19

1,57

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

1,69

2,09

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

7,46

6,97

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

16,20

16,04

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

5,41

6,75

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

6,43

8,25

9,07

 
Usos de la superfície
  Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

75.802    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

10.741,21

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

63.294    

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

14,17

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

83,50

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

80,91

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
  Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

61.331,53

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

6,10

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

30,18

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

56,14

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

7,58

12,08

16,21