banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | El Baix Maestrat

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
  Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2022 (euros/habitant)

1.296,39

1.249,63

1.097,59

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2021 (euros/habitant)

1.319,98

1.205,47

1.063,58

Deute Viu del municipi - 2021 (euros/habitant)

231,03

202,49

240,88

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

42,94

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

52,14

54,43

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,86

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2022 (euros)

36.594,08

48.679,45

49.070    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
  Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

5.978    

40.796    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

5,15

7,17

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

12,33

12,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

74,76

80,14

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

36,68

38,66

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

0,99

1,42

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

1,62

2,10

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

6,36

5,31

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

12,75

15,25

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

5,60

7,35

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

8,65

10,05

9,39

 
Usos de la superfície
  Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

122.132    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

3.753,60

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

118.830,80

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

3,07

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

97,30

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

91,90

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
  Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

112.239,43

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

5,90

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

40,67

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

42,91

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

10,52

18,14

16,21