banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | L'Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
  Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

765,45

946,21

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

751,08

934,16

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

13,20

212,14

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

35,01

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

47,23

54,31

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,75

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2019 (euros)

42.539,26

46.059,22

48.982    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
  Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

3.479    

142.933    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

16,38

7,22

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

11,24

13,84

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

143,49

78,94

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

34,32

37,28

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

1,32

1,57

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

1,58

2,09

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

4,20

6,97

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

10,43

16,04

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

5,81

6,75

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

7,62

8,25

9,07

 
Usos de la superfície
  Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

64.476    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

1.062,01

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

62.904,26

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

1,65

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

97,56

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

90,87

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
  Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

58.590,88

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

22,42

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

31,41

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

26,65

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

19,53

12,08

16,21