banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | El Comtat

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
  Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

859,32

946,21

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.049,65

934,16

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

34,55

212,14

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

40,49

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

56,21

54,31

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,82

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

33.807,50

46.162,96

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
  Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

2.161    

133.124    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

13,47

7,44

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

10,83

13,30

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

34,47

39,42

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

24,39

39,84

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2016 (%)

0,74

1,44

1,56

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2016 (%)

1,43

2,17

2,45

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2016 (%)

3,52

6,52

5,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2016 (%)

9,07

15,56

17,02

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2016 (%)

3,79

6,47

7,33

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2016 (%)

5,37

7,67

8,51

 
Usos de la superfície
  Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

37.777    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

995,40

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

36.848,14

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

2,63

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

97,54

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

91,16

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
  Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

34.439,35

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

4,89

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

36,83

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

49,78

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

8,49

12,08

16,21