banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | La Canal de Navarrés

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
  Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

956,90

969,20

982,40

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

1.211,42

1.025,35

1.006,25

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

352,24

407,55

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

25,40

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

52,41

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,92

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

34.228,80

51.960,95

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
  Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

877    

180.753    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

9,24

6,46

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

17,10

11,10

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

131,58

82,44

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

38,31

35,92

36,68

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2017 (%)

0,67

2,74

2,47

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2017 (%)

3,60

18,52

17,08

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2017 (%)

2,36

8,30

7,53

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2017 (%)

3,60

9,13

8,72

 
Usos de la superfície
  Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

70.929    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

465,32

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

70.376,91

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,66

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

99,22

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

95,24

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
  Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

67.549,44

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

3,25

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

14,70

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

65,70

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

16,35

17,04

16,21