banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | El Camp de Túria

Dades estadístiques - Demografia


Població
  Comarca Província Comunitat
Padró - 2018 (persones)

160.266    

2.547.986    

4.963.703    

Variació Padró - 2017/2018 (%)

1,28

0,29

0,45

Població respecte de la província - 2018 (%)

6,29

   
Població respecte de la comunitat - 2018 (%)

6,29

51,33

 
Densitat de població - 2018 (Hab./Km2)

194,65

235,79

213,45

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

2.399    

78.653    

139.862    

 
Característiques de la població (Padró 2018)
  Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

18,38

16    

15,97

De 16 a 29 anys (%)

14,02

14,01

14,05

De 30 a 64 anys (%)

52,89

51,24

50,91

Majors de 64 anys (%)

14,71

18,75

19,07

Índex de dependència (%)

49,44

53,25

53,95

Naixcuts a la CV (persones)

121.665    

1.837.207    

3.345.174    

Extrangers (persones)

11.779    

246.676    

664.921    

Naixcuts a la CV (%)

75,91

72,10

67,39

Extrangers (%)

7,35

9,68

13,40

 
Característiques censals de 2011
  Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

151.720    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

19,88

17,80