banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | El Camp de Túria

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
  Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

913,67

996,54

1.040,99

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

958,86

975,23

969,57

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

164,99

359,54

257,05

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

41,06

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

52,58

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,63

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

70.401,42

51.976,97

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
  Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

12.629    

184.418    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

6,59

6,32

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

12,75

11,08

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

80,45

82,59

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

35,16

35,30

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

1,77

2,02

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

2,63

2,63

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

4,04

5,37

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

17,19

18,71

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

8,21

8,70

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

8,48

9,86

9,39

 
Usos de la superfície
  Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

82.337    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

8.643,49

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

71.426,81

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

10,50

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

86,75

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

82,44

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
  Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

67.879,50

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

7,15

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

43,34

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

35,90

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

13,61

17,04

16,21