banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Els Ports

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
  Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

2.349,74

1.137,76

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

2.431,85

1.119,77

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

929,81

245,67

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

48,38

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

61,10

53,49

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,46

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

23.210,61

50.168,40

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
  Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

501    

39.228    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

7,19

7,09

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

8,18

13,56

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

31,34

39,32

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

22,36

40,02

42,34

 
Usos de la superfície
  Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

90.407    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

109,43

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

90.372,76

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,12

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

99,96

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

96,74

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
  Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

87.462,84

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

7,77

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

0,80

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

52,45

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

38,98

18,14

16,21