banco de datos municipal

Espacios naturales protegidos | La Marina Alta

Notas Imprimir

Espacios naturales protegidos - Año 2021


Superficie protegida 23.645,49 Ha, 31,19 % respecto a la superficie de la comarca ( 75.802 Ha )Figuras de protección Abreviatura Superficie (ha) % de la Superficie protegida
Lugar de interés comunitario LIC 22.959,85 97,10
Zona de especial protección para las aves ZEPA 21.070,05 89,11
Paisaje Protegido PPr 2.943,52 12,45
Parque natural PN 2.902,82 12,28
Zona húmeda ZH 985,98 4,17
Zona Especial de Conservación ZEC 758,76 3,21
Paraje natural municipal PNM 406,84 1,72
Microreserva Mcr 168,66 0,71
Cueva Cv -- --

Listado de espacios naturales

Nombre Declarado
Mcr
Mcr
Cv
PN, LIC
Mcr
Mcr
Mcr
Cv
Cv
Cv
Cv
Cv
PN
LIC
Cv
Mcr
Cv
Cv
ZH
PNM
Mcr
Mcr
ZH, ZEC, ZEPA, PN, LIC
Mcr
Cv
ZH, Mcr
Mcr
Mcr
LIC
Mcr
PN
LIC
Mcr
Mcr
Mcr
Mcr
Mcr
Mcr
Cv
LIC
PPr
PPr
Mcr
Mcr
ZEPA
Mcr
Mcr
Mcr
Cv
Cv
ZEPA, LIC
ZEPA, LIC
LIC
Mcr
Mcr
Mcr, Cv
Mcr
Cv
Cv
Cv
LIC
LIC
Mcr
ZEPA
ZEPA
Mcr

Espacios por municipio

Municipios Nº de espacios naturales
Alcalalí 3
Atzúbia, l' 2
Beniarbeig 3
Benidoleig 1
Benigembla 1
Benimeli 2
Benissa 10
Calp 15
Castell de Castells 6
Dénia 14
Gata de Gorgos 1
Llíber 2
Murla 1
Ondara 2
Orba 2
Parcent 1
Pedreguer 2
Pego 5
Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell 2
Poblets, els 1
Ràfol d'Almúnia, el 2
Sagra 2
Sanet y Negrals 2
Senija --
Teulada 8
Tormos 2
Vall d'Alcalà, la 2
Vall de Gallinera, la 4
Vall de Laguar, la 3
Vall d'Ebo, la 6
Verger, el 4
Xàbia/Jávea 11
Xaló 5
Total 66


Fuente: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient