banc de dades municipal

Espais naturals protegits | La Canal de Navarrés

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2019


Superfície protegida 58.620,78 Ha, 82,65 % respecte a la superfície de la comarca ( 70.929 Ha )Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 49.918,81 85,16
Lloc d'interés comunitari LIC 40.072,03 68,36
Zona Especial de Conservació ZEC 40.072,03 68,36
Paratge natural municipal PNM 1.838,38 3,14
Microreserva Mcr 26,39 0,05
Cova Cv -- --

Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
PNM
Mcr
Cv
PNM
Mcr
Mcr
ZEC, LIC
PNM
ZEPA
ZEC, LIC
ZEC, LIC
ZEC, LIC
PNM
Cv
Mcr

Espais per municipi

Municipis Nº d'espais naturals
Anna 2
Bicorp 3
Bolbaite 3
Chella 2
Enguera 9
Millares 4
Navarrés 4
Quesa 3
Total 15


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient