banc de dades municipal

Equipaments i infraestructures | Centres de benestar social | La Hoya de Buñol

Notes Imprimir

Recursos de benestar social - Any 2016


Sector Total
Persones amb Discapacitat 4
Persones Majors 6
Conjunt de tota la població 3
Total 13


Tipus de Centres de benestar social


Tipus Num.Centres
Vivendes Tutelades per a Discapacitats 2
Centres Ocupacionals per a Discapacitats 1
Residències per a Discapacitats Psíquics 1
Centres Socials 3
Residències per a Persones Majors Depenents 6
Total 13


Municipis Núm. de centres de benestar social
Alborache 2
Buñol 3
Cheste 4
Chiva 3
Dos Aguas 0
Godelleta 1
Macastre 0
Siete Aguas 0
Yátova 0
Total 13

Font: Conselleria de Benestar Social