Sobre el contingut tornar

L'Arxiu Històric de Resultats Electorals conté els resultats de les consultes electorals realitzades a Espanya i a totes les comunitats autònomes des de 1977. També conté resultats de les eleccions al Parlament Europeu en els pa´sos de la Unió Europea.


Este arxiu constitu´x un banc de dades electorals que inclou les eleccions al Parlament europeu, les eleccions a Corts Generals, les eleccions als diferents parlaments autonòmics i les eleccions municipals.

Podeu consultar dades corresponents a pa´sos de la Unió Europea, al conjunt de l'estat espanyol, les comunitats autònomes i les províncies. A la Comunitat Valenciana podeu consultar, a més, les dades comarcals i municipals.


Els escons corresponents en les Corts Valencianes (eleccions autonòmiques) i en el Congrés dels Diputats (eleccions generals), es poden consultar a les pàgines Corts Valencianes i Escons en el Congrés dels Diputats.

Per a cada àmbit territorial podeu accedir-hi a dos tipus de consultes:

  • Dades electorals: En què es recull la sèrie de cens electoral, vots i percentatges per a les principals candidatures. Les agrupacions de candidatures utilitzades poden consultar-se a l'enllaš 'Equivalència de candidatures (pdf)'.
  • Dades electorals detallades:En esta taula podeu consultar els resultats (nombre de vots, percentatge de vots i escons) que han obtingut els diferents partits polítics en l'elecció seleccionada. També hi apareixen les dades de cens, abstenció, vots vàlids, vots en blanc i vots a candidatura.

En el cas de les eleccions locals, atés que la circumscripció és el municipi, a les taules dels municipis apareixen la totalitat de les candidatures presentades i en àmbits geogràfics superiors les candidatures estan agrupades per a evitar una dispersió excessiva de la informació.

Així mateix, en les eleccions locals, els municipis que tenen una població compresa entre 100 i 250 habitants la suma dels vots emesos a cada candidatura pot no coincidir amb el nombre de vots a candidatures i els percentatges no poden sumar tampoc el 100 %.


Açò és degut al fet que en estos municipis cada elector podrà donar el seu vot a un màxim de quatre entre els candidats, proclamats en el districte.


Els vots a cada candidatura s'obtenen calculant la mitjana dels vots als candidats del mateix partit.

El percentatge de vots de cada candidatura es calcula sobre el nombre de vots a candidatures.

Com la suma de vots a cada candidatura pot variar del nombre de vots a candidatures, en conseqŘència es poden obtindre percentatges diferents de 100.


Conceptes

  • Cens: Persones inscrites en el cens electoral, que Ús la relaciˇ de persones majors d'edat amb dret de sufragi.
  • Votants: Ciutadans que han exercit el seu dret de vot.
  • Abstenció: Nombre de persones inscrites en el cens electoral que no hi han exercit el seu dret de vot.
  • Vot nul: Es considera nul el vot emés en sobre o papereta no oficial, l'emés sense sobre o quan continga més d'una papereta, o el que tinga alguna rectificació sobre l'imprés o el sobre.
  • Vot blanc: És el vot emés en un sobre que no continga cap papereta. També es considera vot blanc l'emés a favor d'alguna candidatura legalment retirada de la circumscripció.
  • Vot a candidatura: És el vot emés a favor d'alguna de les candidatures vigents en la circumscripció.
  • Vot vàlid: Es considera vot vàlid l'emés a favor d'alguna de les candidatures presentades en la circumscripció o el vot en blanc.

El municipi de Gátova va canviar de província i comarca en 1996. Les dades corresponents a les eleccions de 1996 i les d'anys successius estan agregades en la província de València i en la comarca del Camp de Túria. Les dades d'eleccions anteriors a la data esmentada estan agregades en la província de Castelló i en la comarca de l'Alt Palància.