arxiu històric electoral

Terueltornar


Resultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PP PSOE PODEMOS PAR Cs IU CHA VOX RESTA
G-2019   102.910  77.070  18.521  25.500  8.236    15.378      8.305  1.129 
G-2016   109.380  74.218  30.913  19.724  12.558    9.871        1.152 
G-2015   109.984  76.819  28.282  19.938  11.895    11.427  3.897      924 
A-2015   110.652  73.230  20.653  16.493  12.065  10.311  5.402  3.479  2.575    2.252 
L-2015   107.508  73.203  22.305  21.399    14.774  2.360  6.866  4.010    2.916 
E-2014   111.666  46.115  17.081  12.980  3.746    837  3.883  1.579  514  2.590 
G-2011   112.301  75.535  39.993  25.426          6.103    1.357 
A-2011   112.604  78.144  29.685  21.967    13.264    5.236  4.059    3.141 
L-2011   110.323  79.087  28.136  24.315    16.051    5.239  3.898    2.905 
E-2009   113.813  53.419  24.798  23.647        1.812  1.157    1.167 
G-2008   114.212  85.842  34.386  38.617    7.440  113  2.270  2.029    599 
A-2007   114.781  82.498  26.072  30.337    16.067    4.184  4.959    931 
L-2007   115.924  82.628  25.319  28.855    18.531    6.094  4.749    608 
E-2004   115.982  58.824  25.879  25.846    2.871    1.312  2.271    645 
G-2004   116.141  86.633  35.920  36.152    7.000    2.514  4.463    584 
A-2003   116.526  84.631  28.871  29.895    15.662    3.163  6.515    525 
L-2003   115.795  84.202  28.509  29.300    17.742    4.831  4.222    368 
G-2000   118.390  83.059  40.383  28.488    8.294    2.438  2.831    625 
E-1999   118.546  80.971  36.363  27.859    10.540    2.673  2.139    1.397 
A-1999   115.327  81.523  33.373  26.295    14.707    3.417  3.599    132 
L-1999   117.945  80.928  32.658  25.275    18.129    2.911  2.034    273 
G-1996   119.160  90.672  45.207  37.856        5.506  1.691    412 
A-1995   118.205  85.661  35.406  27.477    15.863    4.847  1.830    238 
L-1995   118.191  84.161  34.665  27.980    16.956    3.777  1.065    21 
E-1994   118.342  69.397  32.517  24.616    5.276    5.036      1.952 
G-1993   119.578  89.487  34.293  36.327    12.070    3.990  465    2.342 
A-1991   119.545  82.401  26.037  31.570    16.386    2.517  1.372    4.519 
L-1991   119.749  95.138  30.573  40.696    22.657    1.517      6.236 
G-1989   119.726  83.611  27.695  33.744    8.894    3.580  203    9.495 
E-1989   119.780  63.028  21.937  28.138    37    1.752  456    10.708 
E-1987   120.614  83.255  28.347  30.473    9.790    1.112      13.533 
A-1987   120.596  83.681  23.246  30.507    15.101    2.454  412    11.961 
L-1987   120.596  98.227  27.905  39.191    13.288    485  107    16.441 
G-1986   125.701  86.360  28.583  35.785    8.405    1.363      12.224 
A-1983   123.777  79.773  24.689  30.978    18.806    1.412      3.888 
L-1983   119.497  76.872  31.501  37.560    17.851    1.024      10.478 
G-1982   120.600  94.351  31.779  39.460        1.124      21.988 
L-1979   120.676  76.767  1.469  15.380              58.376 
G-1979   123.035  85.911  7.003  23.382        2.792      52.734 
G-1977   112.376  92.793  15.180  19.810        2.442      55.361 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PP PSOE PODEMOS PAR Cs IU CHA VOX RESTA
G-2019   23,0  24,0  33,1  10,7    20,0      10,8  1,5 
G-2016   30,6  41,7  26,6  16,9    13,3        1,6 
G-2015   28,4  36,8  26,0  15,5    14,9  5,1      1,2 
A-2015   30,7  28,2  22,5  16,5  14,1  7,4  4,8  3,5    3,1 
L-2015   27,8  30,5  29,2    20,2  3,2  9,4  5,5    4,0 
E-2014   55,9  37,0  28,1  8,1    1,8  8,4  3,4  1,1  5,6 
G-2011   29,7  52,9  33,7          8,1    1,8 
A-2011   27,5  38,0  28,1    17,0    6,7  5,2    4,0 
L-2011   25,0  35,6  30,7    20,3    6,6  4,9    3,7 
E-2009   51,7  46,4  44,3        3,4  2,2    2,2 
G-2008   23,4  40,1  45,0    8,7  0,1  2,6  2,4    0,7 
A-2007   26,3  31,6  36,8    19,5    5,1  6,0    1,1 
L-2007   26,4  30,6  34,9    22,4    7,4  5,7    0,7 
E-2004   48,8  44,0  43,9    4,9    2,2  3,9    1,1 
G-2004   23,6  41,5  41,7    8,1    2,9  5,2    0,7 
A-2003   25,5  34,1  35,3    18,5    3,7  7,7    0,6 
L-2003   24,9  33,9  34,8    21,1    5,7  5,0    0,4 
G-2000   27,8  48,6  34,3    10,0    2,9  3,4    0,8 
E-1999   29,8  44,9  34,4    13,0    3,3  2,6    1,7 
A-1999   27,3  40,9  32,3    18,0    4,2  4,4    0,2 
L-1999   28,7  40,4  31,2    22,4    3,6  2,5    0,3 
G-1996   22,5  49,9  41,8        6,1  1,9    0,5 
A-1995   26,0  41,3  32,1    18,5    5,7  2,1    0,3 
L-1995   26,0  41,2  33,2    20,1    4,5  1,3    0,0 
E-1994   40,3  46,9  35,5    7,6    7,3      2,8 
G-1993   24,2  38,3  40,6    13,5    4,5  0,5    2,6 
A-1991   29,8  31,6  38,3    19,9    3,1  1,7    5,5 
L-1991   29,9  32,1  42,8    23,8    1,6      6,6 
G-1989   29,1  33,1  40,4    10,6    4,3  0,2    11,4 
E-1989   45,5  34,8  44,6    0,1    2,8  0,7    17,0 
E-1987   29,0  34,0  36,6    11,8    1,3      16,3 
A-1987   28,8  27,8  36,5    18,0    2,9  0,5    14,3 
L-1987   30,0  28,4  39,9    13,5    0,5  0,1    16,7 
G-1986   29,6  33,1  41,4    9,7    1,6      14,2 
A-1983   34,0  30,9  38,8    23,6    1,8      4,9 
L-1983   32,1  41,0  48,9    23,2    1,3      13,6 
G-1982   19,8  33,7  41,8        1,2      23,3 
L-1979   43,7  1,9  20,0              76,0 
G-1979   29,0  8,2  27,2        3,2      61,4 
G-1977   15,4  16,4  21,3        2,6      59,7