arxiu històric electoral

Huescatornar


Resultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSOE PP PODEMOS PAR Cs IU CHA UPyD VOX RESTA
G-2019   165.247  123.332  41.073  25.080  17.004    24.449        13.309  2.417 
G-2016   173.546  115.680  29.915  42.332  22.430    17.934      239  399  2.431 
G-2015   174.072  120.894  30.183  39.747  21.943    19.789  6.433    833    1.966 
A-2015   174.732  112.345  30.374  30.135  21.387  10.538  9.656  3.802  3.573  635    2.245 
L-2015   170.961  111.923  40.769  32.492    15.379  4.826    4.906  227    14.468 
E-2014   176.875  73.615  20.408  23.028  6.855    1.920  6.434  3.135  5.672  1.102  5.061 
G-2011   175.713  117.680  40.721  58.435          9.937  5.408    3.179 
A-2011   175.783  115.992  40.209  44.320    14.587    5.655  7.430  1.530    2.261 
L-2011   173.108  117.957  44.567  40.233    19.352    4.758  7.259  564    2.257 
E-2009   177.078  79.824  36.445  33.874        2.450  2.067  2.465    2.523 
G-2008   176.265  130.496  62.954  49.748    6.665  129  3.815  3.892  1.719    1.574 
A-2007   176.333  119.550  54.128  35.694    15.560    3.813  9.151      1.205 
L-2007   177.816  119.622  51.820  34.366    18.455    3.952  10.092      2.169 
E-2004   177.199  84.920  40.381  34.589    2.274    2.162  4.100      1.414 
G-2004   176.971  132.060  61.500  50.493    6.782    3.650  8.629      1.006 
A-2003   176.998  123.617  53.486  37.479    15.497    3.269  12.550      1.336 
L-2003   176.626  123.046  54.482  34.880    18.137    3.009  11.267      2.279 
G-2000   178.786  123.307  46.490  56.610    8.207    3.898  6.926      1.176 
E-1999   179.029  116.101  43.769  47.539    12.150    4.043  6.207      2.393 
A-1999   174.813  116.390  40.709  40.293    19.150    4.065  10.739      1.434 
L-1999   178.395  116.378  44.159  39.743    18.601    3.985  8.890      1.385 
G-1996   176.510  133.770  55.766  61.900        10.230  4.571      1.303 
A-1995   175.162  123.989  39.997  41.878    27.017    8.618  5.141      1.338 
L-1995   174.409  122.324  43.532  40.022    25.322    7.391  4.701      1.613 
E-1994   173.702  99.047  34.608  41.796    8.464    10.102        4.077 
G-1993   173.325  132.267  50.720  43.059    23.784    9.756  1.229      3.719 
A-1991   170.413  114.603  45.776  23.507    29.391    7.710  3.616      4.603 
L-1991   170.374  121.812  57.417  30.383    28.237    7.735        9.104 
G-1989   169.228  116.344  47.491  29.938    14.260    9.074  875      14.706 
E-1989   168.532  86.060  39.282  22.253    48    4.666  1.645      18.166 
E-1987   168.431  114.599  44.245  26.668    15.890    4.519        23.277 
A-1987   168.431  114.831  42.097  17.675    29.409    6.030  2.047      17.573 
L-1987   167.722  127.768  53.998  20.848    20.348    8.621  709      22.211 
G-1986   176.231  119.785  53.764  30.289    11.786            23.946 
A-1983   170.859  115.464  57.033  31.470    15.242    5.243        6.476 
L-1983   170.404  113.232  57.151  39.058    11.745    6.416        10.700 
G-1982   166.461  129.660  65.219  33.945        3.314        27.182 
L-1979   165.650  115.641  30.898      208            76.734 
G-1979   168.014  117.354  40.885  5.280        7.724        63.465 
G-1977   153.109  122.129  47.423  7.223        7.398        60.085 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSOE PP PODEMOS PAR Cs IU CHA UPyD VOX RESTA
G-2019   23,7  33,3  20,3  13,8    19,8        10,8  2,0 
G-2016   32,0  25,9  36,6  19,4    15,5      0,2  0,3  2,1 
G-2015   29,2  25,0  32,9  18,2    16,4  5,3    0,7    1,6 
A-2015   33,3  27,0  26,8  19,0  9,4  8,6  3,4  3,2  0,6    2,0 
L-2015   31,3  36,4  29,0    13,7  4,3    4,4  0,2    12,9 
E-2014   56,1  27,7  31,3  9,3    2,6  8,7  4,3  7,7  1,5  6,9 
G-2011   30,2  34,6  49,7          8,4  4,6    2,7 
A-2011   30,6  34,7  38,2    12,6    4,9  6,4  1,3    1,9 
L-2011   28,8  37,8  34,1    16,4    4,0  6,2  0,5    1,9 
E-2009   53,6  45,7  42,4        3,1  2,6  3,1    3,2 
G-2008   24,5  48,2  38,1    5,1  0,1  2,9  3,0  1,3    1,2 
A-2007   30,2  45,3  29,9    13,0    3,2  7,7      1,0 
L-2007   30,4  43,3  28,7    15,4    3,3  8,4      1,8 
E-2004   51,5  47,6  40,7    2,7    2,5  4,8      1,7 
G-2004   23,4  46,6  38,2    5,1    2,8  6,5      0,8 
A-2003   28,2  43,3  30,3    12,5    2,6  10,2      1,1 
L-2003   27,8  44,3  28,3    14,7    2,4  9,2      1,9 
G-2000   29,2  37,7  45,9    6,7    3,2  5,6      1,0 
E-1999   32,9  37,7  40,9    10,5    3,5  5,3      2,1 
A-1999   31,2  35,0  34,6    16,5    3,5  9,2      1,2 
L-1999   32,1  37,9  34,1    16,0    3,4  7,6      1,2 
G-1996   22,6  41,7  46,3        7,6  3,4      1,0 
A-1995   27,5  32,3  33,8    21,8    7,0  4,1      1,1 
L-1995   27,2  35,6  32,7    20,7    6,0  3,8      1,3 
E-1994   41,8  34,9  42,2    8,5    10,2        4,1 
G-1993   22,6  38,3  32,6    18,0    7,4  0,9      2,8 
A-1991   31,3  39,9  20,5    25,6    6,7  3,2      4,0 
L-1991   31,1  47,1  24,9    23,2    6,3        7,5 
G-1989   29,9  40,8  25,7    12,3    7,8  0,8      12,6 
E-1989   47,1  45,6  25,9    0,1    5,4  1,9      21,1 
E-1987   30,0  38,6  23,3    13,9    3,9        20,3 
A-1987   29,8  36,7  15,4    25,6    5,3  1,8      15,3 
L-1987   29,9  42,3  16,3    15,9    6,7  0,6      17,4 
G-1986   29,9  44,9  25,3    9,8            20,0 
A-1983   30,8  49,4  27,3    13,2    4,5        5,6 
L-1983   30,4  50,5  34,5    10,4    5,7        9,4 
G-1982   18,6  50,3  26,2        2,6        21,0 
L-1979   34,8  26,7      0,2            66,4 
G-1979   28,8  34,8  4,5        6,6        54,1 
G-1977   18,3  38,8  5,9        6,1        49,2