arxiu històric electoral

TuéjartornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PP PSPV COMPROMÍS PODEMOS C's EUPV RESTA
G-2016   1.006  707  352  115  160    70    10 
G-2015   1.024  731  363  95  119    80  54  20 
A-2015   970  771  416  123  87  58  51  25  11 
L-2015   974  742  522  220           
E-2014   976  496  269  65  19  16  14  63  50 
G-2011   1.059  817  577  158      36  40 
A-2011   1.066  923  655  218  10      23  17 
L-2011   1.068  920  650  270           
E-2009   1.048  661  481  163     
G-2008   1.110  913  650  227    19  14 
A-2007   1.125  982  791  165        22 
L-2007   1.144  973  867  106           
E-2004   1.060  613  408  179      16 
G-2004   1.056  842  535  282      17 
A-2003   1.056  876  547  293  14      16 
L-2003   1.059  863  436  427           
G-2000   1.118  810  541  207      30  26 
E-1999   1.144  812  503  240      10  57 
A-1999   1.146  904  632  208  12      13  39 
L-1999   1.148  917  646  271           
G-1996   1.153  924  490  340      64  30 
A-1995   1.158  953  481  324      53  91 
L-1995   1.159  973  240  153          580 
E-1994   1.163  692  394  214      32  50 
G-1993   1.171  938  497  333      61  39 
A-1991   1.219  855  408  356      26  62 
L-1991   1.219  954  245  275          434 
G-1989   1.204  10     
E-1989   1.213  705  258  293      16  135 
E-1987   1.197  876  394  336        10  136 
A-1987   1.224  886  400  348        13  125 
L-1987   1.197  971  258  258          455 
G-1986   1.256  954  408  354      42  141 
A-1983   1.237  872  383  437      42 
L-1983   1.237  897  429  468           
G-1982   1.210  968  357  469      129 
L-1979   1.279  902              902 
G-1979   1.279  881  10  202        26  643 
G-1977   1.176  937  21  172        34  710 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PP PSPV COMPROMÍS PODEMOS C's EUPV RESTA
G-2016   29,0  49,8  16,3  22,6    9,9    1,4 
G-2015   27,4  49,7  13,0  16,3    10,9  7,4  2,7 
A-2015   17,9  54,0  16,0  11,3  7,5  6,6  3,2  1,4 
L-2015   17,9  70,4  29,6           
E-2014   47,4  54,2  13,1  3,8  3,2  2,8  12,7  10,1 
G-2011   21,7  70,6  19,3  0,7      4,4  4,9 
A-2011   11,0  71,0  23,6  1,1      2,5  1,8 
L-2011   11,0  70,7  29,3           
E-2009   36,2  72,8  24,7  0,0      1,4  1,2 
G-2008   17,0  71,2  24,9  0,3    0,0  2,1  1,5 
A-2007   11,5  80,5  16,8        2,2  0,4 
L-2007   12,5  89,1  10,9           
E-2004   41,7  66,6  29,2  0,2      1,5  2,6 
G-2004   18,9  63,5  33,5  0,0      2,0  1,0 
A-2003   15,8  62,4  33,4  1,6      1,8  0,7 
L-2003   14,6  50,5  49,5           
G-2000   26,5  66,8  25,6  0,7      3,7  3,2 
E-1999   26,4  61,9  29,6  0,2      1,2  7,0 
A-1999   19,6  69,9  23,0  1,3      1,4  4,3 
L-1999   18,4  70,4  29,6           
G-1996   18,9  53,0  36,8  0,0      6,9  3,2 
A-1995   15,7  50,5  34,0  0,4      5,6  9,5 
L-1995   13,9  24,7  15,7          59,6 
E-1994   39,6  56,9  30,9  0,3      4,6  7,2 
G-1993   18,9  53,0  35,5  0,9      6,5  4,2 
A-1991   28,5  47,7  41,6  0,4      3,0  7,3 
L-1991   20,3  25,7  28,8          45,5 
G-1989   99,2  40,0  40,0  0,0      0,0  20,0 
E-1989   41,1  36,6  41,6  0,4      2,3  19,1 
E-1987   25,7  45,0  38,4        1,1  15,5 
A-1987   26,6  45,1  39,3        1,5  14,1 
L-1987   17,8  26,6  26,6          46,9 
G-1986   23,2  42,8  37,1  0,9      4,4  14,8 
A-1983   28,3  43,9  50,1  0,6      0,6  4,8 
L-1983   26,0  47,8  52,2           
G-1982   15,3  36,9  48,5  0,4      0,9  13,3 
L-1979   29,0              100,0 
G-1979   28,7  1,1  22,9        3,0  73,0 
G-1977   19,6  2,2  18,4        3,6  75,8