arxiu històric electoral

Simat de la Valldignatornar



Resultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  COMPROMÍS PP PSPV EUPV PODEMOS C's RESTA
G-2016   2.421  1.694  725  438  350      143  38 
G-2015   2.411  1.726  600  422  377  163    119  45 
A-2015   2.413  1.801  543  371  343  277  145  81  41 
L-2015   2.504  1.840  301  657  278  419      185 
E-2014   2.522  1.233  207  283  313  208  60  16  146 
G-2011   2.497  1.801  170  736  521  201      173 
A-2011   2.494  1.934  265  739  513  280      137 
L-2011   2.608  2.034  232  934  423  285      160 
E-2009   2.622  1.307  51  510  558  82      106 
G-2008   2.477  1.930  90  818  857  105    59 
A-2007   2.465  1.926    739  589  477      121 
L-2007   2.618  1.977  360  714  504  192      207 
E-2004   2.503  1.209  96  423  532  60      98 
G-2004   2.501  1.890  150  606  900  167      67 
A-2003   2.488  1.886  283  657  752  171      23 
L-2003   2.544  1.871  316  511  760        284 
G-2000   2.612  1.888  217  699  727  170      75 
E-1999   2.606  1.913  324  670  684  186      49 
A-1999   2.629  1.958  394  707  639  186      32 
L-1999   2.651  1.941  511  516  718  196       
G-1996   2.559  2.147  204  622  899  319      103 
A-1995   2.523  2.120  329  534  751  301      205 
L-1995   2.574  2.129  492  521  757  237      122 
E-1994   2.516  1.683  190  501  521  310      161 
G-1993   2.532  2.132  235  604  743  335      215 
A-1991   2.538  2.040  225  120  765  394      536 
L-1991   2.555  2.060  151    798  536      575 
G-1989   2.531  1.969  140  377  669  381      402 
E-1989   2.527  1.583  109  233  550  245      446 
E-1987   2.522  1.929    147  656  311      815 
A-1987   2.522  1.931    140  634  523      634 
L-1987   2.522  1.927      719  631      577 
G-1986   2.602  1.994  176  479  802  226      311 
A-1983   2.513  1.980  174  560  783  414      49 
L-1983   2.513  1.978      927  441      610 
G-1982   2.456  2.044  103  478  891  319      253 
L-1979   2.447  1.952      786  535      631 
G-1979   2.447  1.951    53  484  532      882 
G-1977   2.217  1.942    123  703  351      765 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.



Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció COMPROMÍS PP PSPV EUPV PODEMOS C's RESTA
G-2016   28,9  42,8  25,9  20,7      8,4  2,2 
G-2015   27,0  34,8  24,4  21,8  9,4    6,9  2,6 
A-2015   22,9  30,1  20,6  19,0  15,4  8,1  4,5  2,3 
L-2015   24,8  16,4  35,7  15,1  22,8      10,1 
E-2014   49,6  16,8  23,0  25,4  16,9  4,9  1,3  11,8 
G-2011   26,7  9,4  40,9  28,9  11,2      9,6 
A-2011   19,6  13,7  38,2  26,5  14,5      7,1 
L-2011   21,1  11,4  45,9  20,8  14,0      7,9 
E-2009   49,4  3,9  39,0  42,7  6,3      8,1 
G-2008   21,2  4,7  42,4  44,4  5,4    0,1  3,1 
A-2007   20,2    38,4  30,6  24,8      6,3 
L-2007   22,2  18,2  36,1  25,5  9,7      10,5 
E-2004   51,0  7,9  35,0  44,0  5,0      8,1 
G-2004   22,6  7,9  32,1  47,6  8,8      3,5 
A-2003   22,3  15,0  34,8  39,9  9,1      1,2 
L-2003   22,9  16,9  27,3  40,6        15,2 
G-2000   26,5  11,5  37,0  38,5  9,0      4,0 
E-1999   24,0  16,9  35,0  35,8  9,7      2,6 
A-1999   24,2  20,1  36,1  32,6  9,5      1,6 
L-1999   24,2  26,3  26,6  37,0  10,1       
G-1996   15,2  9,5  29,0  41,9  14,9      4,8 
A-1995   14,7  15,5  25,2  35,4  14,2      9,7 
L-1995   15,9  23,1  24,5  35,6  11,1      5,7 
E-1994   32,0  11,3  29,8  31,0  18,4      9,6 
G-1993   14,8  11,0  28,3  34,8  15,7      10,1 
A-1991   18,3  11,0  5,9  37,5  19,3      26,3 
L-1991   18,2  7,3    38,7  26,0      27,9 
G-1989   21,5  7,1  19,1  34,0  19,3      20,4 
E-1989   35,9  6,9  14,7  34,7  15,5      28,2 
E-1987   22,2    7,6  34,0  16,1      42,2 
A-1987   22,1    7,3  32,8  27,1      32,8 
L-1987   22,0      37,3  32,7      29,9 
G-1986   22,1  8,8  24,0  40,2  11,3      15,6 
A-1983   19,9  8,8  28,3  39,5  20,9      2,5 
L-1983   19,0      46,9  22,3      30,8 
G-1982   13,8  5,0  23,4  43,6  15,6      12,4 
L-1979   19,8      40,3  27,4      32,3 
G-1979   20,0    2,7  24,8  27,3      45,2 
G-1977   12,0    6,3  36,2  18,1      39,4