arxiu històric electoral

RótovatornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PP COMPROMÍS PSPV C's PODEMOS EUPV RESTA
G-2016   1.060  878  386  243  157  75      17 
G-2015   1.074  914  370  243  162  90    15  34 
A-2015   1.084  933  382  338  89  62  37  13  12 
L-2015   1.086  943  512  405  26         
E-2014   1.063  732  324  148  100  10  21  44  85 
G-2011   1.082  931  572  136  172      23  28 
A-2011   1.079  958  567  202  155      12  22 
L-2011   1.083  958  588  336  34         
E-2009   1.087  744  440  20  254      12  18 
G-2008   1.117  974  559  36  330    26  23 
A-2007   1.128  1.006  664    255      66  21 
L-2007   1.141  991  717    274         
E-2004   1.096  806  453  23  287      17  26 
G-2004   1.095  951  533  36  323      40  19 
A-2003   1.089  985  586  81  269      23  26 
L-2003   1.106  983  675  22  286         
G-2000   1.120  978  549  61  304      32  32 
E-1999   1.115  989  552  28  325      26  58 
A-1999   1.126  987  550  66  303      24  44 
L-1999   1.127  974  648    326         
G-1996   1.088  1.016  541  24  364      53  34 
A-1995   1.091  1.026  529  49  337      46  65 
L-1995   1.090  1.011  630    381         
E-1994   1.079  897  471  35  264      68  59 
G-1993   1.069  971  511  38  337      45  40 
A-1991   1.076  981  453  57  382      18  71 
L-1991   1.081  961  519    442         
G-1989   1.049  951  426  40  351      21  113 
E-1989   1.063  844  439  51  262      24  68 
E-1987   1.075  958  500    344      10  104 
A-1987   1.075  959  474    357      59  69 
L-1987   1.075  959  613    346         
G-1986   1.066  930  388  54  398      10  80 
A-1983   1.059  918  482  65  294      74 
L-1983   1.059  925  479    298        148 
G-1982   1.035  931  350  48  371      156 
L-1979   1.056  908      153        755 
G-1979   1.056  891  24    261      15  591 
G-1977   970  877    252      43  582 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PP COMPROMÍS PSPV C's PODEMOS EUPV RESTA
G-2016   14,2  44,0  27,7  17,9  8,5      1,9 
G-2015   13,1  40,5  26,6  17,7  9,8    1,6  3,7 
A-2015   9,5  40,9  36,2  9,5  6,6  4,0  1,4  1,3 
L-2015   9,5  54,3  42,9  2,8         
E-2014   25,4  44,3  20,2  13,7  1,4  2,9  6,0  11,6 
G-2011   10,9  61,4  14,6  18,5      2,5  3,0 
A-2011   8,2  59,2  21,1  16,2      1,3  2,3 
L-2011   8,3  61,4  35,1  3,5         
E-2009   29,2  59,1  2,7  34,1      1,6  2,4 
G-2008   10,2  57,4  3,7  33,9  0,0    2,7  2,4 
A-2007   8,7  66,0    25,3      6,6  2,1 
L-2007   9,4  72,4    27,6         
E-2004   25,3  56,2  2,9  35,6      2,1  3,2 
G-2004   9,8  56,0  3,8  34,0      4,2  2,0 
A-2003   7,5  59,5  8,2  27,3      2,3  2,6 
L-2003   9,0  68,7  2,2  29,1         
G-2000   11,0  56,1  6,2  31,1      3,3  3,3 
E-1999   9,6  55,8  2,8  32,9      2,6  5,9 
A-1999   10,5  55,7  6,7  30,7      2,4  4,5 
L-1999   10,5  66,5    33,5         
G-1996   6,1  53,2  2,4  35,8      5,2  3,3 
A-1995   5,0  51,6  4,8  32,8      4,5  6,3 
L-1995   4,9  62,3    37,7         
E-1994   14,9  52,5  3,9  29,4      7,6  6,6 
G-1993   7,6  52,6  3,9  34,7      4,6  4,1 
A-1991   7,4  46,2  5,8  38,9      1,8  7,2 
L-1991   8,0  54,0    46,0         
G-1989   8,7  44,8  4,2  36,9      2,2  11,9 
E-1989   18,5  52,0  6,0  31,0      2,8  8,1 
E-1987   8,7  52,2    35,9      1,0  10,9 
A-1987   8,6  49,4    37,2      6,2  7,2 
L-1987   8,7  63,9    36,1         
G-1986   11,2  41,7  5,8  42,8      1,1  8,6 
A-1983   10,4  52,5  7,1  32,0      0,3  8,1 
L-1983   10,0  51,8    32,2        16,0 
G-1982   8,2  37,6  5,2  39,8      0,6  16,8 
L-1979   12,9      16,9        83,1 
G-1979   15,2  2,7    29,3      1,7  66,3 
G-1977   8,4  0,0    28,7      4,9  66,4