arxiu històric electoral

PilestornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  COMPROMÍS PSPV PP C's PODEMOS EUPV RESTA
G-2016   1.962  1.505  413  388  492  175      37 
G-2015   1.967  1.595  444  385  463  210    40  53 
A-2015   1.972  1.547  419  419  404  134  90  29  52 
L-2015   2.040  1.631  245  419  109        858 
E-2014   2.030  1.141  151  353  362  13  49  71  142 
G-2011   1.975  1.598  110  508  867      56  57 
A-2011   1.957  1.615  134  576  820      41  44 
L-2011   2.032  1.667  126  629  560        352 
E-2009   1.988  1.266  19  545  649      16  37 
G-2008   1.900  1.590  35  678  810    24  43 
A-2007   1.846  1.497    575  734      113  75 
L-2007   2.084  1.580  112  750  338        380 
E-2004   1.723  1.141  35  526  531      14  35 
G-2004   1.722  1.453  51  695  654      28  25 
A-2003   1.726  1.488  124  640  672      24  28 
L-2003   1.904  1.520  102  764  394        260 
G-2000   1.664  1.356  52  586  644      39  35 
E-1999   1.677  1.422  78  624  654      26  40 
A-1999   1.676  1.407  106  586  660      22  33 
L-1999   1.832  1.447  87  729  631         
G-1996   1.600  1.365  34  612  562      90  67 
A-1995   1.606  1.373  67  560  546      83  117 
L-1995   1.764  1.369    702  667         
E-1994   1.689  1.246  39  463  531      96  117 
G-1993   1.711  1.385  50  600  544      62  129 
A-1991   1.633  1.318  50  685  332      44  207 
L-1991   1.683  1.305    742  352        211 
G-1989   1.620  1.275  42  646  329      56  202 
E-1989   1.602  1.164  33  649  286      30  166 
E-1987   1.545  1.250    692  257      12  289 
A-1987   1.545  1.250    701  289      57  203 
L-1987   1.545  1.254    790  227        237 
G-1986   1.582  1.266  47  687  392      25  115 
A-1983   1.557  1.223  29  641  474      54  25 
L-1983   1.557  1.228    596  370      55  207 
G-1982   1.516  1.251  17  623  372      30  209 
L-1979   1.524  1.136    341  189      191  415 
G-1979   1.524  1.160    418  114      107  521 
G-1977   1.376  1.063    353  139      45  526 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció COMPROMÍS PSPV PP C's PODEMOS EUPV RESTA
G-2016   22,0  27,4  25,8  32,7  11,6      2,5 
G-2015   17,9  27,8  24,1  29,0  13,2    2,5  3,3 
A-2015   18,5  27,1  27,1  26,1  8,7  5,8  1,9  3,4 
L-2015   18,6  15,0  25,7  6,7        52,6 
E-2014   42,1  13,2  30,9  31,7  1,1  4,3  6,2  12,4 
G-2011   17,4  6,9  31,8  54,3      3,5  3,6 
A-2011   15,5  8,3  35,7  50,8      2,5  2,7 
L-2011   15,8  7,6  37,7  33,6        21,1 
E-2009   35,5  1,5  43,0  51,3      1,3  2,9 
G-2008   15,6  2,2  42,6  50,9  0,0    1,5  2,7 
A-2007   17,0    38,4  49,0      7,5  5,0 
L-2007   22,6  7,1  47,5  21,4        24,1 
E-2004   33,3  3,1  46,1  46,5      1,2  3,1 
G-2004   14,7  3,5  47,8  45,0      1,9  1,7 
A-2003   13,0  8,3  43,0  45,2      1,6  1,9 
L-2003   19,4  6,7  50,3  25,9        17,1 
G-2000   17,7  3,8  43,2  47,5      2,9  2,6 
E-1999   14,4  5,5  43,9  46,0      1,8  2,8 
A-1999   14,9  7,5  41,6  46,9      1,6  2,3 
L-1999   20,3  6,0  50,4  43,6         
G-1996   13,9  2,5  44,8  41,2      6,6  4,9 
A-1995   13,8  4,9  40,8  39,8      6,0  8,5 
L-1995   20,4    51,3  48,7         
E-1994   25,7  3,1  37,2  42,6      7,7  9,4 
G-1993   18,6  3,6  43,3  39,3      4,5  9,3 
A-1991   18,1  3,8  52,0  25,2      3,3  15,7 
L-1991   20,4    56,9  27,0        16,2 
G-1989   20,9  3,3  50,7  25,8      4,4  15,8 
E-1989   26,9  2,8  55,8  24,6      2,6  14,3 
E-1987   18,7    55,4  20,6      1,0  23,1 
A-1987   18,6    56,1  23,1      4,6  16,2 
L-1987   18,6    63,0  18,1        18,9 
G-1986   19,5  3,7  54,3  31,0      2,0  9,1 
A-1983   20,3  2,4  52,4  38,8      4,4  2,0 
L-1983   20,5    48,5  30,1      4,5  16,9 
G-1982   16,4  1,4  49,8  29,7      2,4  16,7 
L-1979   25,3    30,0  16,6      16,8  36,5 
G-1979   23,6    36,0  9,8      9,2  44,9 
G-1977   22,7    33,2  13,1      4,2  49,5