arxiu històric electoral

PilestornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  COMPROMÍS PSPV PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   2.000  1.529  167  473  319  89  271  182    28 
L-2019   2.061  1.593  273  487  131          702 
(2) G-2019   1.982  1.552  204  460  266  239  172  173    38 
A-2019   1.982  1.545  429  387  269  227  122  59    52 
E-2019   2.048  1.564  174  556  277  120  81  58    298 
G-2016   1.962  1.505  413  388  492  175      31 
G-2015   1.967  1.593  444  385  463  210    40  49 
A-2015   1.972  1.547  419  419  404  134  90  29  46 
L-2015   2.040  1.631  245  419  109          858 
E-2014   2.030  1.141  151  353  362  13  18  49  71  124 
G-2011   1.975  1.598  110  508  867        56  57 
A-2011   1.957  1.615  134  576  820        41  44 
L-2011   2.032  1.667  126  629  560          352 
E-2009   1.988  1.266  19  545  649        16  37 
G-2008   1.900  1.590  35  678  810      24  43 
A-2007   1.846  1.497  113  575  734          75 
L-2007   2.084  1.580  112  750  338          380 
E-2004   1.723  1.141  35  526  531        14  35 
G-2004   1.722  1.453  51  695  654        28  25 
A-2003   1.726  1.488  124  640  672        24  28 
L-2003   1.904  1.520  102  764  394          260 
G-2000   1.664  1.356  52  586  644        39  35 
E-1999   1.677  1.422  78  624  654        26  40 
A-1999   1.676  1.407  106  586  660        22  33 
L-1999   1.832  1.447  87  729  631           
G-1996   1.600  1.365  34  612  562        90  67 
A-1995   1.606  1.373  67  560  546        83  117 
L-1995   1.764  1.369    702  667           
E-1994   1.689  1.246  39  463  531        96  117 
G-1993   1.711  1.385  50  600  544        62  129 
A-1991   1.633  1.318  50  685  332        44  207 
L-1991   1.683  1.305    742  352          211 
G-1989   1.620  1.275  42  646  329        56  202 
E-1989   1.602  1.164  33  649  286        30  166 
E-1987   1.545  1.250    692  257        12  289 
A-1987   1.545  1.250    701  289        57  203 
L-1987   1.545  1.254    790  227          237 
G-1986   1.582  1.266  47  687  392        25  115 
A-1983   1.557  1.223  29  641  474        54  25 
L-1983   1.557  1.228    596  370        55  207 
G-1982   1.516  1.251  17  623  372        30  209 
L-1979   1.524  1.136    341  189        191  415 
G-1979   1.524  1.160    418  114        107  521 
G-1977   1.376  1.063    353  139        45  526 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció COMPROMÍS PSPV PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   23,0  10,9  30,9  20,9  5,8  17,7  11,9    1,8 
L-2019   21,8  17,1  30,6  8,2          44,1 
(2) G-2019   21,2  13,1  29,6  17,1  15,4  11,1  11,1    2,4 
A-2019   21,2  27,8  25,0  17,4  14,7  7,9  3,8    3,4 
E-2019   22,9  11,1  35,5  17,7  7,7  5,2  3,7    19,1 
G-2016   22,0  27,4  25,8  32,7  11,6  0,4      2,1 
G-2015   18,0  27,9  24,2  29,1  13,2  0,3    2,5  3,1 
A-2015   18,5  27,1  27,1  26,1  8,7  0,4  5,8  1,9  3,0 
L-2015   18,6  15,0  25,7  6,7          52,6 
E-2014   42,1  13,2  30,9  31,7  1,1  1,6  4,3  6,2  10,9 
G-2011   17,4  6,9  31,8  54,3        3,5  3,6 
A-2011   15,5  8,3  35,7  50,8        2,5  2,7 
L-2011   15,8  7,6  37,7  33,6          21,1 
E-2009   35,5  1,5  43,0  51,3        1,3  2,9 
G-2008   15,6  2,2  42,6  50,9  0,0      1,5  2,7 
A-2007   17,0  7,5  38,4  49,0          5,0 
L-2007   22,6  7,1  47,5  21,4          24,1 
E-2004   33,3  3,1  46,1  46,5        1,2  3,1 
G-2004   14,7  3,5  47,8  45,0        1,9  1,7 
A-2003   13,0  8,3  43,0  45,2        1,6  1,9 
L-2003   19,4  6,7  50,3  25,9          17,1 
G-2000   17,7  3,8  43,2  47,5        2,9  2,6 
E-1999   14,4  5,5  43,9  46,0        1,8  2,8 
A-1999   14,9  7,5  41,6  46,9        1,6  2,3 
L-1999   20,3  6,0  50,4  43,6           
G-1996   13,9  2,5  44,8  41,2        6,6  4,9 
A-1995   13,8  4,9  40,8  39,8        6,0  8,5 
L-1995   20,4    51,3  48,7           
E-1994   25,7  3,1  37,2  42,6        7,7  9,4 
G-1993   18,6  3,6  43,3  39,3        4,5  9,3 
A-1991   18,1  3,8  52,0  25,2        3,3  15,7 
L-1991   20,4    56,9  27,0          16,2 
G-1989   20,9  3,3  50,7  25,8        4,4  15,8 
E-1989   26,9  2,8  55,8  24,6        2,6  14,3 
E-1987   18,7    55,4  20,6        1,0  23,1 
A-1987   18,6    56,1  23,1        4,6  16,2 
L-1987   18,6    63,0  18,1          18,9 
G-1986   19,5  3,7  54,3  31,0        2,0  9,1 
A-1983   20,3  2,4  52,4  38,8        4,4  2,0 
L-1983   20,5    48,5  30,1        4,5  16,9 
G-1982   16,4  1,4  49,8  29,7        2,4  16,7 
L-1979   25,3    30,0  16,6        16,8  36,5 
G-1979   23,6    36,0  9,8        9,2  44,9 
G-1977   22,7    33,2  13,1        4,2  49,5 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19