arxiu històric electoral

PalmeratornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  COMPROMÍS PP PSPV C's PODEMOS EUPV RESTA
G-2016   672  529  183  167  91  75      13 
G-2015   668  535  185  157  83  67    20  23 
A-2015   667  571  296  106  71  39  35  16 
L-2015   686  578  480  65  33         
E-2014   668  384  88  90  78  10  16  32  70 
G-2011   660  572  80  312  117      27  36 
A-2011   638  556  179  245  97      13  22 
L-2011   660  564  426  84  54         
E-2009   652  422  29  221  141      11  20 
G-2008   618  534  30  309  171    14  10 
A-2007   583  511    242  115      140  14 
L-2007   609  525  408  28  89         
E-2004   497  343  35  164  130     
G-2004   500  441  78  198  147      12 
A-2003   494  456  166  162  118      10 
L-2003   513  459  352  31  76         
G-2000   496  428  108  170  121      18  11 
E-1999   492  450  102  146  174      20 
A-1999   494  450  110  140  168      23 
L-1999   492  455  253  198         
G-1996   406  354  47  129  111      62 
A-1995   402  381  74  118  90      87  12 
L-1995   414  382  103  77  46      156   
E-1994   399  349  10  133  155      24  27 
G-1993   397  366  21  133  177      15  20 
A-1991   396  371  23  50  211      82 
L-1991   399  372    18  257        97 
G-1989   397  366  15  90  205      49 
E-1989   393  317  13  54  183      65 
E-1987   399  365    20  223      119 
A-1987   398  365    19  217      13  116 
L-1987   399  370      251        119 
G-1986   413  349  11  101  199      36 
A-1983   401  354  24  112  205     
L-1983   401  353      209        144 
G-1982   384  332  10  112  173      32 
L-1979   427  314      155        159 
G-1979   427  306    96      193 
G-1977   385  329    15  82      13  219 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció COMPROMÍS PP PSPV C's PODEMOS EUPV RESTA
G-2016   19,0  34,6  31,6  17,2  14,2      2,5 
G-2015   18,0  34,6  29,3  15,5  12,5    3,7  4,3 
A-2015   13,0  51,8  18,6  12,4  6,8  6,1  1,4  2,8 
L-2015   13,4  83,0  11,2  5,7         
E-2014   37,9  22,9  23,4  20,3  2,6  4,2  8,3  18,2 
G-2011   12,3  14,0  54,5  20,5      4,7  6,3 
A-2011   10,3  32,2  44,1  17,4      2,3  4,0 
L-2011   11,5  75,5  14,9  9,6         
E-2009   35,0  6,9  52,4  33,4      2,6  4,7 
G-2008   12,6  5,6  57,9  32,0  0,0    2,6  1,9 
A-2007   11,0    47,4  22,5      27,4  2,7 
L-2007   12,8  77,7  5,3  17,0         
E-2004   30,8  10,2  47,8  37,9      1,5  2,6 
G-2004   11,0  17,7  44,9  33,3      2,7  1,4 
A-2003   6,3  36,4  35,5  25,9      0,0  2,2 
L-2003   9,0  76,7  6,8  16,6         
G-2000   13,1  25,2  39,7  28,3      4,2  2,6 
E-1999   7,3  22,7  32,4  38,7      1,8  4,4 
A-1999   7,5  24,4  31,1  37,3      2,0  5,1 
L-1999   6,1  55,6  0,9  43,5         
G-1996   11,6  13,3  36,4  31,4      17,5  1,4 
A-1995   4,7  19,4  31,0  23,6      22,8  3,1 
L-1995   7,0  27,0  20,2  12,0      40,8   
E-1994   11,5  2,9  38,1  44,4      6,9  7,7 
G-1993   7,3  5,7  36,3  48,4      4,1  5,5 
A-1991   4,8  6,2  13,5  56,9      1,3  22,1 
L-1991   5,0    4,8  69,1        26,1 
G-1989   7,8  4,1  24,6  56,0      1,9  13,4 
E-1989   17,6  4,1  17,0  57,7      0,6  20,5 
E-1987   7,3    5,5  61,1      0,8  32,6 
A-1987   7,0    5,2  59,5      3,6  31,8 
L-1987   6,5      67,8        32,2 
G-1986   12,8  3,2  28,9  57,0      0,6  10,3 
A-1983   11,2  6,8  31,6  57,9      1,1  2,5 
L-1983   11,2      59,2        40,8 
G-1982   13,5  3,0  33,7  52,1      1,5  9,6 
L-1979   24,8      49,4        50,6 
G-1979   26,5    2,9  31,4      2,6  63,1 
G-1977   14,3    4,6  24,9      4,0  66,6