arxiu històric electoral

OlivatornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  COMPROMÍS PSPV PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   16.965  11.737  1.486  3.149  2.572  845  2.032  1.410    243 
L-2019   17.447  11.861  2.841  2.417  1.699  930  446    428  3.100 
(2) G-2019   16.908  12.515  1.795  3.296  2.148  2.085  1.368  1.533    290 
A-2019   16.908  12.368  3.281  2.643  2.227  1.914  1.173  771    359 
E-2019   17.274  11.418  2.282  3.269  2.025  1.669  821  902    450 
G-2016   16.955  12.053  3.451  2.503  4.299  1.477  25      298 
G-2015   17.066  12.540  3.659  2.530  3.825  1.706  30    427  363 
A-2015   17.091  12.062  3.518  2.159  3.215  1.311  23  982  478  376 
L-2015   17.671  12.325  2.955  2.299  3.233        959  2.879 
E-2014   17.533  8.330  1.385  1.997  2.240  128  113  521  766  1.180 
G-2011   17.153  13.076  1.557  3.205  7.166        548  600 
A-2011   17.119  12.712  2.157  3.269  6.455        249  582 
L-2011   17.812  13.098  2.939  3.708  3.757        148  2.546 
E-2009   17.408  9.698  447  3.412  5.233        150  456 
G-2008   17.030  13.725  559  5.092  7.550      246  275 
A-2007   16.957  12.493  1.584  3.946  6.027          936 
L-2007   18.135  13.016  2.032  5.323  3.789        95  1.777 
E-2004   17.057  8.991  387  3.707  4.331        148  418 
G-2004   16.915  13.263  896  5.554  6.049        368  396 
A-2003   16.705  12.919  1.887  4.715  5.290        316  711 
L-2003   17.443  13.028  1.965  5.224  4.244          1.595 
G-2000   17.432  12.793  932  4.049  6.741        432  639 
E-1999   17.443  12.464  1.327  3.854  5.964        501  818 
A-1999   17.582  12.689  1.798  3.498  5.938        478  977 
L-1999   18.015  12.666  1.772  3.452  6.033        432  977 
G-1996   16.306  13.340  799  5.364  5.592        940  645 
A-1995   16.030  12.532  1.516  4.395  4.591        692  1.338 
L-1995   16.492  12.565  2.451  3.869  4.469        569  1.207 
E-1994   15.962  10.658  806  3.450  4.648        1.118  636 
G-1993   15.556  12.738  950  4.805  5.296        804  883 
A-1991   15.737  11.879  1.447  5.302  3.586        323  1.221 
L-1991   15.745  11.902    4.706  4.105        243  2.848 
G-1989   15.552  11.848  1.076  5.187  3.152        495  1.938 
E-1989   15.399  9.531  867  4.402  2.733        274  1.255 
E-1987   15.059  11.538    4.969  3.616        275  2.678 
A-1987   15.055  11.586    4.449  3.367        1.091  2.679 
L-1987   15.110  11.660    3.533  4.402        1.868  1.857 
G-1986   15.554  11.914  884  5.499  2.704        295  2.532 
A-1983   15.092  11.535  801  4.355  3.121        335  2.923 
L-1983   15.092  11.790  985  4.089  3.486        352  2.878 
G-1982   14.452  11.824  439  6.653  3.374        381  977 
L-1979   14.534  10.480    3.646          1.003  5.831 
G-1979   14.534  10.603    5.122  577        960  3.944 
G-1977   12.702  10.383    4.932  268        738  4.445 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció COMPROMÍS PSPV PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   29,6  12,7  26,8  21,9  7,2  17,3  12,0    2,1 
L-2019   31,1  24,0  20,4  14,3  7,8  3,8    3,6  26,1 
(2) G-2019   24,6  14,3  26,3  17,2  16,7  10,9  12,2    2,3 
A-2019   25,1  26,5  21,4  18,0  15,5  9,5  6,2    2,9 
E-2019   32,3  20,0  28,6  17,7  14,6  7,2  7,9    3,9 
G-2016   27,4  28,6  20,8  35,7  12,3  0,2      2,5 
G-2015   25,1  29,2  20,2  30,5  13,6  0,2    3,4  2,9 
A-2015   27,0  29,2  17,9  26,7  10,9  0,2  8,1  4,0  3,1 
L-2015   28,0  24,0  18,7  26,2        7,8  23,4 
E-2014   49,7  16,6  24,0  26,9  1,5  1,4  6,3  9,2  14,2 
G-2011   22,3  11,9  24,5  54,8        4,2  4,6 
A-2011   23,3  17,0  25,7  50,8        2,0  4,6 
L-2011   24,4  22,4  28,3  28,7        1,1  19,4 
E-2009   43,4  4,6  35,2  54,0        1,5  4,7 
G-2008   18,3  4,1  37,1  55,0  0,0      1,8  2,0 
A-2007   23,5  12,7  31,6  48,2          7,5 
L-2007   26,7  15,6  40,9  29,1        0,7  13,7 
E-2004   46,9  4,3  41,2  48,2        1,6  4,6 
G-2004   20,2  6,8  41,9  45,6        2,8  3,0 
A-2003   20,9  14,6  36,5  40,9        2,4  5,5 
L-2003   23,7  15,1  40,1  32,6          12,2 
G-2000   25,1  7,3  31,7  52,7        3,4  5,0 
E-1999   26,3  10,6  30,9  47,8        4,0  6,6 
A-1999   26,6  14,2  27,6  46,8        3,8  7,7 
L-1999   27,8  14,0  27,3  47,6        3,4  7,7 
G-1996   16,9  6,0  40,2  41,9        7,0  4,8 
A-1995   20,6  12,1  35,1  36,6        5,5  10,7 
L-1995   22,3  19,5  30,8  35,6        4,5  9,6 
E-1994   32,2  7,6  32,4  43,6        10,5  6,0 
G-1993   17,1  7,5  37,7  41,6        6,3  6,9 
A-1991   23,4  12,2  44,6  30,2        2,7  10,3 
L-1991   23,2    39,5  34,5        2,0  23,9 
G-1989   22,6  9,1  43,8  26,6        4,2  16,4 
E-1989   36,6  9,1  46,2  28,7        2,9  13,2 
E-1987   22,2    43,1  31,3        2,4  23,2 
A-1987   21,9    38,4  29,1        9,4  23,1 
L-1987   21,9    30,3  37,8        16,0  15,9 
G-1986   22,2  7,4  46,2  22,7        2,5  21,3 
A-1983   23,0  6,9  37,8  27,1        2,9  25,3 
L-1983   21,0  8,4  34,7  29,6        3,0  24,4 
G-1982   16,6  3,7  56,3  28,5        3,2  8,3 
L-1979   27,4    34,8          9,6  55,6 
G-1979   26,5    48,3  5,4        9,1  37,2 
G-1977   17,6    47,5  2,6        7,1  42,8 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19