arxiu històric electoral

MuserostornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV COMPROMÍS PP Cs PODEMOS VOX EUPV RESTA
(1) G-2019   4.832  3.519  1.131  316  635  220  542  578    97 
E-2019   4.817  3.255  1.266  362  661  330  354  161    121 
L-2019   4.832  3.272  1.418  416  680  235  153    206  164 
(2) G-2019   4.779  3.694  1.143  344  541  509  646  376    135 
A-2019   4.779  3.639  1.003  767  573  488  333  292    183 
G-2016   4.691  3.507  920  1.113  952  436      81 
G-2015   4.698  3.649  915  1.096  875  469    187  114 
A-2015   4.680  3.420  789  937  675  322  422  162  111 
L-2015   4.720  3.418  851  826  666  284      216  575 
E-2014   4.703  2.472  634  343  527  85  176  37  321  349 
G-2011   4.594  3.494  1.154  310  1.520        252  258 
A-2011   4.508  3.258  1.128  404  1.418        166  142 
L-2011   4.536  3.228  970  581  1.262        117  298 
E-2009   4.324  2.436  1.093  59  1.114        67  103 
G-2008   4.181  3.390  1.604  66  1.510      114  95 
A-2007   4.059  2.998  1.094  375  1.450          79 
L-2007   4.115  2.984  865  415  1.270        130  304 
E-2004   3.770  2.157  1.025  49  917        81  85 
G-2004   3.642  3.020  1.458  95  1.185        190  92 
A-2003   3.642  2.803  1.019  228  1.125        304  127 
L-2003   3.510  2.846  897  439  917        393  200 
G-2000   3.513  2.723  1.016  131  1.203        240  133 
E-1999   3.504  2.691  890  150  1.108        314  229 
A-1999   3.539  2.697  835  224  1.119        296  223 
L-1999   3.364  2.673  678  312  1.007        414  262 
G-1996   3.311  2.816  1.207  51  1.085        291  182 
A-1995   3.304  2.670  1.061  67  971        292  279 
L-1995   3.332  2.666  803    1.005        356  502 
E-1994   3.271  2.267  811  47  933        297  179 
G-1993   3.170  2.696  1.221  90  958        228  199 
A-1991   3.104  2.490  1.153  142  696        140  359 
L-1991   3.121  2.504  868  134  738        89  675 
G-1989   3.003  2.450  1.188  53  676        213  320 
E-1989   2.980  2.150  972  44  597        149  388 
E-1987   2.897  2.428  1.256    668        173  331 
A-1987   2.897  2.423  1.255    683        235  250 
L-1987   2.897  2.407  1.301    790        249  67 
G-1986   3.034  2.383  1.240  86  676        148  233 
A-1983   3.014  2.451  1.332  81  755        237  46 
L-1983   3.014  2.456  1.370    724        232  130 
G-1982   2.949  2.540  1.450  24  652        177  237 
L-1979   2.915  2.315  754            488  1.073 
G-1979   2.915  2.362  861    129        486  886 
G-1977   2.629  1.981  839    214        236  692 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV COMPROMÍS PP Cs PODEMOS VOX EUPV RESTA
(1) G-2019   25,7  32,1  9,0  18,0  6,3  15,4  16,4    2,8 
E-2019   30,8  38,9  11,1  20,3  10,1  10,9  4,9    3,7 
L-2019   30,7  43,3  12,7  20,8  7,2  4,7    6,3  5,0 
(2) G-2019   21,2  30,9  9,3  14,6  13,8  17,5  10,2    3,7 
A-2019   21,4  27,6  21,1  15,7  13,4  9,2  8,0    5,0 
G-2016   23,7  26,2  31,7  27,1  12,4    0,1    2,3 
G-2015   20,9  25,1  30,0  24,0  12,9    0,1  5,1  3,1 
A-2015   24,7  23,1  27,4  19,7  9,4  12,3  0,1  4,7  3,2 
L-2015   24,8  24,9  24,2  19,5  8,3      6,3  16,8 
E-2014   45,3  25,6  13,9  21,3  3,4  7,1  1,5  13,0  14,1 
G-2011   22,2  33,0  8,9  43,5        7,2  7,4 
A-2011   24,8  34,6  12,4  43,5        5,1  4,4 
L-2011   24,9  30,0  18,0  39,1        3,6  9,2 
E-2009   42,4  44,9  2,4  45,7        2,8  4,2 
G-2008   18,1  47,3  1,9  44,5  0,0      3,4  2,8 
A-2007   24,5  36,5  12,5  48,4          2,6 
L-2007   25,1  29,0  13,9  42,6        4,4  10,2 
E-2004   42,3  47,5  2,3  42,5        3,8  3,9 
G-2004   15,3  48,3  3,1  39,2        6,3  3,0 
A-2003   21,4  36,4  8,1  40,1        10,8  4,5 
L-2003   16,4  31,5  15,4  32,2        13,8  7,0 
G-2000   21,5  37,3  4,8  44,2        8,8  4,9 
E-1999   21,4  33,1  5,6  41,2        11,7  8,5 
A-1999   22,1  31,0  8,3  41,5        11,0  8,3 
L-1999   18,0  25,4  11,7  37,7        15,5  9,8 
G-1996   14,2  42,9  1,8  38,5        10,3  6,5 
A-1995   17,9  39,7  2,5  36,4        10,9  10,4 
L-1995   18,5  30,1    37,7        13,4  18,8 
E-1994   29,5  35,8  2,1  41,2        13,1  7,9 
G-1993   14,4  45,3  3,3  35,5        8,5  7,4 
A-1991   18,6  46,3  5,7  28,0        5,6  14,4 
L-1991   18,8  34,7  5,4  29,5        3,6  27,0 
G-1989   17,7  48,5  2,2  27,6        8,7  13,1 
E-1989   26,9  45,2  2,0  27,8        6,9  18,0 
E-1987   15,2  51,7    27,5        7,1  13,6 
A-1987   15,2  51,8    28,2        9,7  10,3 
L-1987   15,0  54,1    32,8        10,3  2,8 
G-1986   19,0  52,0  3,6  28,4        6,2  9,8 
A-1983   17,6  54,3  3,3  30,8        9,7  1,9 
L-1983   17,5  55,8    29,5        9,4  5,3 
G-1982   12,8  57,1  0,9  25,7        7,0  9,3 
L-1979   19,3  32,6            21,1  46,3 
G-1979   17,7  36,5    5,5        20,6  37,5 
G-1977   24,3  42,4    10,8        11,9  34,9 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19