arxiu històric electoral

MiramartornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV COMPROMÍS PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   2.004  1.435  462  187  291  72  233  161    29 
E-2019   2.030  1.471  598  268  228  166  69  88    54 
L-2019   2.044  1.488  898  314  171  105         
(2) G-2019   1.982  1.517  461  194  263  230  163  184    22 
A-2019   1.982  1.487  399  360  283  215  115  82    33 
G-2016   1.938  1.484  353  427  473  203      28 
G-2015   1.938  1.519  361  450  417  217    43  35 
A-2015   1.953  1.524  505  353  343  139  124  25  34 
L-2015   2.017  1.574  1.095  206  273           
E-2014   1.970  1.053  366  138  293  12  12  39  60  133 
G-2011   1.828  1.442  491  101  728        45  77 
A-2011   1.833  1.478  598  145  648        27  60 
L-2011   1.905  1.533  958  106  469           
E-2009   1.691  1.093  455  35  542        11  50 
G-2008   1.588  1.321  553  49  659      28  32 
A-2007   1.540  1.270  527  130  592          21 
L-2007   1.664  1.320  774  142  404           
E-2004   1.346  858  437  25  357        16  23 
G-2004   1.301  1.086  510  55  475        25  21 
A-2003   1.217  1.072  510  116  398        26  22 
L-2003   1.253  1.094  767  186  141           
G-2000   1.037  860  392  74  343        23  28 
E-1999   1.022  864  428  88  275        22  51 
A-1999   1.018  871  414  107  285        18  47 
L-1999   1.083  885  590  144  35          116 
G-1996   868  784  379  34  313        31  27 
A-1995   843  763  368  43  289        31  32 
L-1995   881  756  490    266           
E-1994   814  670  285  30  279        31  45 
G-1993   803  716  327  29  302        31  27 
A-1991   784  704  356  50  143        15  140 
L-1991   794  703  390            309 
G-1989   763  640  303  38  212        14  73 
E-1989   743  548  290  28  162        10  58 
E-1987   737  670  378    148        144 
A-1987   737  684  353    138        52  141 
L-1987   741  678  345              333 
G-1986   745  618  330  24  219        39 
A-1983   720  621  304  24  283       
L-1983   720  643  348    295           
G-1982   701  590  300  192        10  81 
L-1979   734  600  316              284 
G-1979   734  586  229          20  331 
G-1977   670  546  132    20        20  374 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV COMPROMÍS PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   27,0  32,2  13,0  20,3  5,0  16,2  11,2    2,0 
E-2019   26,3  40,7  18,2  15,5  11,3  4,7  6,0    3,7 
L-2019   26,0  60,3  21,1  11,5  7,1         
(2) G-2019   22,1  30,4  12,8  17,3  15,2  10,7  12,1    1,5 
A-2019   22,8  26,8  24,2  19,0  14,5  7,7  5,5    2,2 
G-2016   22,9  23,8  28,8  31,9  13,7  0,0      1,9 
G-2015   20,4  23,8  29,6  27,5  14,3  0,1    2,8  2,3 
A-2015   20,1  33,1  23,2  22,5  9,1  0,1  8,1  1,6  2,2 
L-2015   20,9  69,6  13,1  17,3           
E-2014   42,5  34,8  13,1  27,8  1,1  1,1  3,7  5,7  12,6 
G-2011   20,1  34,0  7,0  50,5        3,1  5,3 
A-2011   17,3  40,5  9,8  43,8        1,8  4,1 
L-2011   17,9  62,5  6,9  30,6           
E-2009   34,4  41,6  3,2  49,6        1,0  4,6 
G-2008   15,7  41,9  3,7  49,9  0,0      2,1  2,4 
A-2007   16,6  41,5  10,2  46,6          1,7 
L-2007   19,6  58,6  10,8  30,6           
E-2004   35,7  50,9  2,9  41,6        1,9  2,7 
G-2004   15,7  47,0  5,1  43,7        2,3  1,9 
A-2003   11,1  47,6  10,8  37,1        2,4  2,1 
L-2003   11,1  70,1  17,0  12,9           
G-2000   16,0  45,6  8,6  39,9        2,7  3,3 
E-1999   12,7  49,5  10,2  31,8        2,5  5,9 
A-1999   13,0  47,5  12,3  32,7        2,1  5,4 
L-1999   16,1  66,7  16,3  4,0          13,1 
G-1996   9,4  48,3  4,3  39,9        4,0  3,4 
A-1995   8,8  48,2  5,6  37,9        4,1  4,2 
L-1995   11,1  64,8    35,2           
E-1994   17,2  42,5  4,5  41,6        4,6  6,7 
G-1993   10,6  45,7  4,1  42,2        4,3  3,8 
A-1991   8,8  50,6  7,1  20,3        2,1  19,9 
L-1991   9,9  55,5    0,6          44,0 
G-1989   15,7  47,3  5,9  33,1        2,2  11,4 
E-1989   25,0  52,9  5,1  29,6        1,8  10,6 
E-1987   8,5  56,4    22,1        0,0  21,5 
A-1987   7,2  51,6    20,2        7,6  20,6 
L-1987   7,4  50,9              49,1 
G-1986   16,4  53,4  3,9  35,4        1,0  6,3 
A-1983   12,6  49,0  3,9  45,6        1,0  0,6 
L-1983   9,7  54,1    45,9           
G-1982   14,8  50,8  1,2  32,5        1,7  13,7 
L-1979   17,3  52,7              47,3 
G-1979   20,2  39,1    1,0        3,4  56,5 
G-1977   18,2  24,2    3,7        3,7  68,5 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19