arxiu històric electoral

Llocnou de Sant JeronitornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  COMPROMÍS PSPV PP Cs PODEMOS VOX EUPV RESTA
(1) G-2019   443  347  57  110  51  17  58  48   
E-2019   435  370  148  110  37  30  26  12   
L-2019   435  370  142  198  30           
(2) G-2019   435  355  82  107  51  36  51  28   
A-2019   435  352  118  103  54  28  23  22   
G-2016   439  350  117  94  104  26     
G-2015   441  354  128  83  101  25    11 
A-2015   432  368  130  107  80  14  32 
L-2015   436  376  76  219  81           
E-2014   443  285  44  99  66  11  28  36 
G-2011   445  359  49  109  172        11  18 
A-2011   448  369  33  125  173        17  21 
L-2011   451  376    208  168           
E-2009   460  299  125  143        16 
G-2008   459  395  20  164  197      10 
A-2007   468  412  38  154  210          10 
L-2007   478  409    238  171           
E-2004   475  323  126  168        17 
G-2004   478  409  37  154  195        15 
A-2003   476  417  69  140  195       
L-2003   481  421  206  89  126           
G-2000   487  412  34  116  231        10  21 
E-1999   492  415  40  133  202        37 
A-1999   494  422  68  113  205        32 
L-1999   493  420  269  60  91           
G-1996   475  415  31  144  203        15  22 
A-1995   478  438  41  139  189        17  52 
L-1995   479  435    100  141          194 
E-1994   477  358  38  67  182        26  45 
G-1993   467  412  39  114  208        13  38 
A-1991   477  397  60  158  106        18  55 
L-1991   477  398    170  63          165 
G-1989   479  398  49  124  135        15  75 
E-1989   484  355  37  117  128        64 
E-1987   481  375    132  111        14  118 
A-1987   481  373    100  96        68  109 
L-1987   481  303    303             
G-1986   480  411  40  147  154        11  59 
A-1983   471  405  35  199  164       
L-1983   471  404    222  182           
G-1982   469  420  21  155  140        11  93 
L-1979   542  295                295 
G-1979   542  423    88        15  313 
G-1977   483  421    116        11  286 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció COMPROMÍS PSPV PP Cs PODEMOS VOX EUPV RESTA
(1) G-2019   20,3  16,4  31,7  14,7  4,9  16,7  13,8    1,7 
E-2019   13,8  40,0  29,7  10,0  8,1  7,0  3,2    1,9 
L-2019   13,6  38,4  53,5  8,1           
(2) G-2019   16,3  23,1  30,1  14,4  10,1  14,4  7,9    0,0 
A-2019   16,3  33,5  29,3  15,3  8,0  6,5  6,3    1,1 
G-2016   19,1  33,4  26,9  29,7  7,4    0,0    2,6 
G-2015   18,8  36,2  23,4  28,5  7,1    0,0  3,1  2,0 
A-2015   10,6  35,3  29,1  21,7  3,8  8,7  0,0  0,5  0,8 
L-2015   11,0  20,2  58,2  21,5           
E-2014   31,4  15,4  34,7  23,2  0,4  3,9  0,0  9,8  12,6 
G-2011   16,0  13,6  30,4  47,9        3,1  5,0 
A-2011   12,5  8,9  33,9  46,9        4,6  5,7 
L-2011   13,3    55,3  44,7           
E-2009   33,3  2,3  41,8  47,8        2,7  5,4 
G-2008   12,4  5,1  41,5  49,9  0,0      2,5  1,0 
A-2007   10,5  9,2  37,4  51,0          2,4 
L-2007   12,1    58,2  41,8           
E-2004   30,7  2,8  39,0  52,0        0,9  5,3 
G-2004   12,1  9,0  37,7  47,7        2,0  3,7 
A-2003   11,3  16,5  33,6  46,8        1,7  1,4 
L-2003   11,2  48,9  21,1  29,9           
G-2000   13,1  8,3  28,2  56,1        2,4  5,1 
E-1999   13,6  9,6  32,0  48,7        0,7  8,9 
A-1999   13,4  16,1  26,8  48,6        0,9  7,6 
L-1999   12,8  64,0  14,3  21,7           
G-1996   12,0  7,5  34,7  48,9        3,6  5,3 
A-1995   7,7  9,4  31,7  43,2        3,9  11,9 
L-1995   7,9    23,0  32,4          44,6 
E-1994   23,5  10,6  18,7  50,8        7,3  12,6 
G-1993   11,3  9,5  27,7  50,5        3,2  9,2 
A-1991   16,4  15,1  39,8  26,7        4,5  13,9 
L-1991   16,1    42,7  15,8          41,5 
G-1989   16,5  12,3  31,2  33,9        3,8  18,8 
E-1989   25,4  10,4  33,0  36,1        2,5  18,0 
E-1987   21,0    35,2  29,6        3,7  31,5 
A-1987   21,0    26,8  25,7        18,2  29,2 
L-1987   21,0    100,0             
G-1986   13,5  9,7  35,8  37,5        2,7  14,4 
A-1983   13,0  8,6  49,1  40,5        0,0  1,7 
L-1983   12,3    55,0  45,0           
G-1982   9,6  5,0  36,9  33,3        2,6  22,1 
L-1979   42,4                100,0 
G-1979   21,4    20,8  1,7        3,5  74,0 
G-1977   12,2    27,6  1,9        2,6  67,9 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19