arxiu històric electoral

EngueratornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV PP COMPROMÍS Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   3.649  2.681  934  743  153  160  372  290    29 
E-2019   3.809  2.917  1.259  803  158  285  130  208    74 
L-2019   3.889  2.961  1.363  1.205            393 
(2) G-2019   3.670  2.869  992  644  166  441  248  334    44 
A-2019   3.670  2.832  903  661  424  418  212  165    49 
G-2016   3.763  2.892  871  1.072  606  293      49 
G-2015   3.795  2.944  923  995  599  281    103  55 
A-2015   3.829  3.064  1.010  1.039  412  233  239  72  56 
L-2015   4.072  3.067  1.583  1.484             
E-2014   3.971  2.158  712  787  81  22  13  136  168  239 
G-2011   3.882  3.077  1.169  1.542  88        126  152 
A-2011   3.889  3.146  1.383  1.539  64        84  76 
L-2011   4.142  3.233  1.575  1.658             
E-2009   3.888  2.546  1.144  1.292        51  55 
G-2008   3.838  3.228  1.555  1.569      61  32 
A-2007   3.857  3.125  1.273  1.725  95          32 
L-2007   4.095  3.189  1.347  1.842             
E-2004   3.855  2.610  1.267  1.231        64  40 
G-2004   3.875  3.195  1.496  1.495  10        116  78 
A-2003   3.854  3.218  1.352  1.606  27        158  75 
L-2003   3.924  3.211  1.397  1.599          141  74 
G-2000   4.132  3.173  1.251  1.644  26        141  111 
E-1999   4.139  3.238  1.324  1.572  15        159  168 
A-1999   4.181  3.239  1.298  1.582  37        154  168 
L-1999   4.205  3.232  1.327  1.617          154  134 
G-1996   4.002  3.247  1.536  1.413  12        176  110 
A-1995   4.018  3.252  1.452  1.325  24        260  191 
L-1995   4.051  3.219  1.570  1.317          215  117 
E-1994   4.015  2.804  1.091  1.223  18        284  188 
G-1993   4.113  3.226  1.453  1.303  22        236  212 
A-1991   4.012  3.049  1.603  963  44        215  224 
L-1991   4.012  3.031  1.726  1.011          224  70 
G-1989   3.970  3.093  1.532  896  61        236  368 
E-1989   3.929  2.541  1.331  661  112        151  286 
E-1987   3.928  3.025  1.517  1.031          163  314 
A-1987   3.928  3.029  1.517  1.048          215  249 
L-1987   3.928  3.005  1.544  1.261          200   
G-1986   3.928  2.940  1.506  895  17        186  336 
A-1983   3.798  2.875  1.790  798  61        148  78 
L-1983   3.798  2.855  1.875  824          156   
G-1982   3.696  2.865  1.624  794  10        120  317 
L-1979   3.649  2.535  827              1.708 
G-1979   3.649  2.741  1.150  146          161  1.284 
G-1977   3.282  2.794  1.106  273          140  1.275 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV PP COMPROMÍS Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   25,2  34,8  27,7  5,7  6,0  13,9  10,8    1,1 
E-2019   21,7  43,2  27,5  5,4  9,8  4,5  7,1    2,5 
L-2019   22,2  46,0  40,7            13,3 
(2) G-2019   20,2  34,6  22,4  5,8  15,4  8,6  11,6    1,5 
A-2019   20,9  31,9  23,3  15,0  14,8  7,5  5,8    1,7 
G-2016   21,9  30,1  37,1  21,0  10,1  0,0      1,7 
G-2015   21,3  31,4  33,8  20,3  9,5  0,1    3,5  1,9 
A-2015   17,7  33,0  33,9  13,4  7,6  0,1  7,8  2,3  1,8 
L-2015   20,5  51,6  48,4             
E-2014   42,4  33,0  36,5  3,8  1,0  0,6  6,3  7,8  11,1 
G-2011   19,1  38,0  50,1  2,9        4,1  4,9 
A-2011   16,5  44,0  48,9  2,0        2,7  2,4 
L-2011   18,3  48,7  51,3             
E-2009   33,3  44,9  50,7  0,2        2,0  2,2 
G-2008   15,2  48,2  48,6  0,2  0,1      1,9  1,0 
A-2007   17,7  40,7  55,2  3,0          1,0 
L-2007   19,9  42,2  57,8             
E-2004   32,1  48,5  47,2  0,3        2,5  1,5 
G-2004   16,1  46,8  46,8  0,3        3,6  2,4 
A-2003   15,5  42,0  49,9  0,8        4,9  2,3 
L-2003   16,8  43,5  49,8          4,4  2,3 
G-2000   22,0  39,4  51,8  0,8        4,4  3,5 
E-1999   20,2  40,9  48,5  0,5        4,9  5,2 
A-1999   21,0  40,1  48,8  1,1        4,8  5,2 
L-1999   21,4  41,1  50,0          4,8  4,1 
G-1996   17,9  47,3  43,5  0,4        5,4  3,4 
A-1995   18,0  44,6  40,7  0,7        8,0  5,9 
L-1995   18,5  48,8  40,9          6,7  3,6 
E-1994   28,7  38,9  43,6  0,6        10,1  6,7 
G-1993   20,6  45,0  40,4  0,7        7,3  6,6 
A-1991   22,8  52,6  31,6  1,4        7,1  7,3 
L-1991   22,9  56,9  33,4          7,4  2,3 
G-1989   21,4  49,5  29,0  2,0        7,6  11,9 
E-1989   34,2  52,4  26,0  4,4        5,9  11,3 
E-1987   21,9  50,1  34,1          5,4  10,4 
A-1987   21,8  50,1  34,6          7,1  8,2 
L-1987   21,8  51,4  42,0          6,7   
G-1986   22,9  51,2  30,4  0,6        6,3  11,4 
A-1983   23,4  62,3  27,8  2,1        5,1  2,7 
L-1983   23,3  65,7  28,9          5,5   
G-1982   19,4  56,7  27,7  0,3        4,2  11,1 
L-1979   29,0  32,6              67,4 
G-1979   24,0  42,0  5,3          5,9  46,8 
G-1977   14,0  39,6  9,8          5,0  45,6 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19