arxiu històric electoral

BugarratornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PP PSPV COMPROMÍS PODEMOS EUPV C's RESTA
G-2016   575  443  209  103  112      16 
G-2015   587  481  206  102  113    25  23  12 
A-2015   596  488  216  137  47  42  19  18 
L-2015   605  479  251  228           
E-2014   607  352  163  107  14  14  27  26 
G-2011   651  526  293  181    31    17 
A-2011   663  562  319  196    25    13 
L-2011   671  564  344  220           
E-2009   672  474  244  209      16 
G-2008   698  593  306  263    13  11 
A-2007   696  608  348  237      17   
L-2007   708  608  372  236           
E-2004   713  490  245  224      11 
G-2004   707  587  290  277    15   
A-2003   725  528  288  200    18    20 
L-2003   737  348  348             
G-2000   732  579  310  230    24    13 
E-1999   729  594  317  232    13    32 
A-1999   739  599  324  233    14    25 
L-1999   729  542  357  185           
G-1996   726  615  314  249    17    34 
A-1995   719  606  328  218      36    24 
L-1995   727  582  362  220           
E-1994   710  509  253  202    28    26 
G-1993   717  590  289  254    21    25 
A-1991   734  628  182  278    15    148 
L-1991   779  647    234          413 
G-1989   732  515  143  217    24    131 
E-1989   723  430  68  204    11    144 
E-1987   754  633  97  247        281 
A-1987   754  631  79  258      16    278 
L-1987   754  636    291          345 
G-1986   778  555  240  266    10    36 
A-1983   767  529  199  272    14    39 
L-1983   767  571    272          299 
G-1982   738  592  190  286    10    97 
L-1979   762  604    198          406 
G-1979   762  600  11  221      24    344 
G-1977   711  617  94  129      34    360 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PP PSPV COMPROMÍS PODEMOS EUPV C's RESTA
G-2016   21,0  47,2  23,3  25,3      3,6  0,7 
G-2015   16,7  42,8  21,2  23,5    5,2  4,8  2,5 
A-2015   15,6  44,3  28,1  9,6  8,6  3,9  3,7  1,8 
L-2015   15,5  52,4  47,6           
E-2014   38,9  46,3  30,4  4,0  4,0  7,7  0,3  7,4 
G-2011   16,9  55,7  34,4  0,8    5,9    3,2 
A-2011   13,0  56,8  34,9  1,6    4,4    2,3 
L-2011   12,5  61,0  39,0           
E-2009   28,9  51,5  44,1  0,0    1,1    3,4 
G-2008   13,9  51,6  44,4  0,0    2,2  0,0  1,9 
A-2007   10,5  57,2  39,0      2,8    1,0 
L-2007   11,7  61,2  38,8           
E-2004   30,6  50,0  45,7  0,2    1,8    2,2 
G-2004   15,3  49,4  47,2  0,3    2,6    0,5 
A-2003   25,2  54,5  37,9  0,4    3,4    3,8 
L-2003   29,4  100,0             
G-2000   19,3  53,5  39,7  0,3    4,1    2,2 
E-1999   16,2  53,4  39,1  0,0    2,2    5,4 
A-1999   17,1  54,1  38,9  0,5    2,3    4,2 
L-1999   16,0  65,9  34,1           
G-1996   13,8  51,1  40,5  0,2    2,8    5,5 
A-1995   13,2  54,1  36,0      5,9    4,0 
L-1995   13,9  62,2  37,8           
E-1994   27,3  49,7  39,7  0,0    5,5    5,1 
G-1993   16,7  49,0  43,1  0,2    3,6    4,2 
A-1991   12,0  29,0  44,3  0,8    2,4    23,6 
L-1991   15,9    36,2          63,8 
G-1989   29,1  27,8  42,1  0,0    4,7    25,4 
E-1989   38,7  15,8  47,4  0,7    2,6    33,5 
E-1987   14,7  15,3  39,0      1,3    44,4 
A-1987   14,9  12,5  40,9      2,5    44,1 
L-1987   13,5    45,8          54,2 
G-1986   26,7  43,2  47,9  0,5    1,8    6,5 
A-1983   29,2  37,6  51,4  0,9    2,6    7,4 
L-1983   24,3    47,6          52,4 
G-1982   18,0  32,1  48,3  1,5    1,7    16,4 
L-1979   16,9    32,8          67,2 
G-1979   21,3  1,8  36,8      4,0    57,3 
G-1977   12,9  15,2  20,9      5,5    58,3