arxiu històric electoral

BufalitornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV COMPROMÍS PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   144  120  43  11  25  13  17   
E-2019   146  132  48  24  22  10  10   
L-2019   147  115      14          97 
(2) G-2019   147  132  33  18  23  23  16  15   
A-2019   147  131  29  29  24  23  10   
G-2016   150  122  35  26  42  16     
G-2015   149  128  37  31  42  15   
A-2015   151  138  45  30  37  12 
L-2015   154  136  83    45           
E-2014   154  98  17  40  10  16 
G-2011   166  142  37  11  85       
A-2011   169  155  34  99       
L-2011   170  147  27    94           
E-2009   164  124  44  72       
G-2008   169  152  64  82     
A-2007   173  159  61  91         
L-2007   174  158  59    98           
E-2004   174  121  54  64       
G-2004   176  155  66  74       
A-2003   178  170  69  84       
L-2003   178  171  65  100           
G-2000   185  148  66  73       
E-1999   185  157  69  77       
A-1999   188  160  65  74        14 
L-1999   185  164  42    106           
G-1996   185  170  78  72        12 
A-1995   183  164  78  55        20 
L-1995   183  161  80    68         
E-1994   180  150  66  53        11  18 
G-1993   180  167  68  74        13 
A-1991   177  164  80  39        12  24 
L-1991   177  161  82          62 
G-1989   180  159  78  47        29 
E-1989   182  136  58  49        26 
E-1987   180  165  73    61        29 
A-1987   180  164  73    63        23 
L-1987   180  165                165 
G-1986   203  163  74  74        11 
A-1983   211  130  71  46       
L-1983   211  130                130 
G-1982   195  160  80  42        34 
L-1979   202  146                146 
G-1979   202  168  54          101 
G-1977   181  150  27          113 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV COMPROMÍS PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   13,2  35,8  9,2  20,8  10,8  14,2  7,5    1,7 
E-2019   8,2  36,4  6,8  18,2  16,7  7,6  7,6    6,8 
L-2019   8,8      12,2          84,3 
(2) G-2019   7,5  25,0  13,6  17,4  17,4  12,1  11,4    3,0 
A-2019   7,5  22,1  22,1  18,3  17,6  7,6  5,3    6,9 
G-2016   13,3  28,7  21,3  34,4  13,1  0,0      2,5 
G-2015   11,4  28,9  24,2  32,8  11,7  0,0    1,6  1,6 
A-2015   7,3  32,6  21,7  26,8  8,7  0,0  5,8  1,4  2,9 
L-2015   7,1  61,0    33,1           
E-2014   31,2  17,3  8,2  40,8  0,0  0,0  7,1  10,2  16,3 
G-2011   10,8  26,1  7,7  59,9        2,1  4,2 
A-2011   4,7  21,9  5,2  63,9        5,2  3,9 
L-2011   5,3  18,4    63,9           
E-2009   22,6  35,5  0,8  58,1        1,6  4,0 
G-2008   8,9  42,1  1,3  53,9  0,0      1,3  1,3 
A-2007   6,4  38,4  4,4  57,2          0,0 
L-2007   6,3  37,3    62,0           
E-2004   29,3  44,6  0,8  52,9        0,0  1,7 
G-2004   10,8  42,6  1,3  47,7        2,6  5,8 
A-2003   3,4  40,6  4,7  49,4        3,5  1,8 
L-2003   3,4  38,0  2,3  58,5           
G-2000   18,9  44,6  2,0  49,3        1,4  2,7 
E-1999   11,9  43,9  0,6  49,0        1,3  5,1 
A-1999   12,8  40,6  3,1  46,3        1,3  8,8 
L-1999   10,8  25,6    64,6           
G-1996   7,6  45,9  0,0  42,4        4,7  7,1 
A-1995   9,3  47,6  3,0  33,5        3,7  12,2 
L-1995   9,3  49,7    42,2          2,5 
E-1994   16,7  44,0  1,3  35,3        7,3  12,0 
G-1993   7,2  40,7  1,8  44,3        5,4  7,8 
A-1991   6,2  48,8  5,5  23,8        7,3  14,6 
L-1991   6,2  50,9    0,0        38,5  0,0 
G-1989   10,0  49,1  0,0  29,6        3,1  18,2 
E-1989   24,2  42,6  0,7  36,0        1,5  19,1 
E-1987   8,3  44,2    37,0        1,2  17,6 
A-1987   8,3  44,5    38,4        3,0  14,0 
L-1987   6,7                100,0 
G-1986   19,2  45,4  1,8  45,4        0,6  6,7 
A-1983   38,4  54,6  1,5  35,4        1,5  6,9 
L-1983   36,5                100,0 
G-1982   15,4  50,0  0,6  26,3        1,9  21,3 
L-1979   25,2                100,0 
G-1979   16,3  32,1    4,8        3,0  60,1 
G-1977   14,9  18,0    1,3        5,3  75,3 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19