arxiu històric electoral

BenissueratornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV PP COMPROMÍS VOX Cs PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   152  110  56  24  17   
E-2019   168  124  69  27  10   
L-2019   169  120  88  28             
(2) G-2019   157  129  52  25  14  15  15   
A-2019   157  128  53  27  20  14  10   
G-2016   162  123  45  48  20  10     
G-2015   161  122  39  49  19   
A-2015   165  123  42  32  30  14 
L-2015   177  126  77  39             
E-2014   178  117  53  40  10 
G-2011   166  147  56  73  10       
A-2011   169  157  73  73       
L-2011   184  173  105  66             
E-2009   167  139  77  61       
G-2008   164  148  73  73     
A-2007   168  154  74  74         
L-2007   192  161  79  79             
E-2004   165  140  73  62       
G-2004   167  153  78  68       
A-2003   163  155  66  75       
L-2003   169  152  60  91             
G-2000   165  155  65  79       
E-1999   168  151  57  81       
A-1999   168  150  57  80       
L-1999   168  153  72  77             
G-1996   165  150  62  76       
A-1995   167  153  56  73        12 
L-1995   168  154  83  61           
E-1994   170  138  53  69       
G-1993   175  157  78  66       
A-1991   179  157  77  62       
L-1991   180  150  81           
G-1989   179  159  80  47        26 
E-1989   178  136  73  39        20 
E-1987   177  147  75  44          28 
A-1987   177  144  75  48          19 
L-1987   177  134  134               
G-1986   180  160  85  60        15 
A-1983   181  153  99  47       
L-1983   181  139  139               
G-1982   178  169  103  49        17 
L-1979   177  154  88              66 
G-1979   177  152  91          59 
G-1977   160  152  63          73 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV PP COMPROMÍS VOX Cs PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   26,3  50,9  21,8  4,5  15,5  2,7  4,5    0,0 
E-2019   25,0  55,6  21,8  8,1  4,0  5,6  1,6    3,2 
L-2019   24,3  73,3  23,3             
(2) G-2019   17,2  40,3  19,4  10,9  11,6  11,6  5,4    0,8 
A-2019   17,2  41,4  21,1  15,6  10,9  7,8  1,6    1,6 
G-2016   23,5  36,6  39,0  16,3  0,0  8,1      0,0 
G-2015   21,7  32,0  40,2  15,6  0,0  7,4    2,5  2,5 
A-2015   21,8  34,1  26,0  24,4  0,0  11,4  3,3  0,0  0,8 
L-2015   20,9  61,1  31,0             
E-2014   30,9  45,3  34,2  6,0  0,0  2,6  0,0  3,4  8,5 
G-2011   10,2  38,1  49,7  6,8        1,4  4,1 
A-2011   4,7  46,5  46,5  5,1        0,6  1,3 
L-2011   5,4  60,7  38,2             
E-2009   16,2  55,4  43,9  0,7        0,0  0,0 
G-2008   9,1  49,3  49,3  0,0    0,0    0,7  0,7 
A-2007   7,1  48,1  48,1  3,9          0,0 
L-2007   13,5  49,1  49,1             
E-2004   15,2  52,1  44,3  0,7        2,1  0,7 
G-2004   6,0  51,0  44,4  0,0        2,6  2,0 
A-2003   3,7  42,6  48,4  3,9        3,9  1,3 
L-2003   6,5  39,5  59,9             
G-2000   6,1  41,9  51,0  3,9        2,6  0,6 
E-1999   7,1  37,7  53,6  2,6        1,3  4,6 
A-1999   7,1  38,0  53,3  4,7        1,3  2,7 
L-1999   7,1  47,1  50,3             
G-1996   8,5  41,3  50,7  1,3        4,7  2,0 
A-1995   8,4  36,6  47,7  2,0        7,8  5,9 
L-1995   7,1  53,9  39,6            0,0 
E-1994   18,8  38,4  50,0  5,1        5,1  1,4 
G-1993   10,3  49,7  42,0  0,6        3,8  3,8 
A-1991   11,7  49,0  39,5  3,8        3,8  3,8 
L-1991   10,6  54,0  1,3            1,3 
G-1989   10,6  50,3  29,6  1,3        2,5  16,4 
E-1989   21,9  53,7  28,7  1,5        1,5  14,7 
E-1987   11,9  51,0  29,9          0,0  19,0 
A-1987   11,9  52,1  33,3          1,4  13,2 
L-1987   9,6  100,0               
G-1986   11,1  53,1  37,5  0,0        0,0  9,4 
A-1983   14,9  64,7  30,7  1,3        0,0  3,3 
L-1983   13,3  100,0               
G-1982   5,1  60,9  29,0  0,0        0,0  10,1 
L-1979   9,0  57,1              42,9 
G-1979   13,0  59,9  0,0          1,3  38,8 
G-1977   5,0  41,4  5,9          4,6  48,0 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19