arxiu històric electoral

Romana, latornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV PP Cs VOX COMPROMÍS PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   1.593  1.138  361  304  51  276  33  96    17 
E-2019   1.664  1.293  502  462  125  73  42  60    29 
L-2019   1.701  1.330  676  479  82        93   
(2) G-2019   1.581  1.228  368  307  192  188  36  118    19 
A-2019   1.581  1.212  346  306  189  153  129  71    18 
G-2016   1.562  1.179  284  539  146  193      16 
G-2015   1.568  1.195  319  510  130  170    52  16 
A-2015   1.578  1.169  356  473  60  83  49  122  26 
L-2015   1.719  1.261  438  576          247   
E-2014   1.680  726  178  343  24  27  68  72 
G-2011   1.620  1.295  276  847      12    120  40 
A-2011   1.622  1.307  311  781      19    162  34 
L-2011   1.795  1.406  343  829          234   
E-2009   1.712  1.030  336  653        14  27 
G-2008   1.641  1.391  451  889      33  17 
A-2007   1.645  1.380  490  836      28      26 
L-2007   1.776  1.445  536  905           
E-2004   1.683  1.033  375  607        11  37 
G-2004   1.645  1.357  500  798        24  32 
A-2003   1.651  1.375  508  813        27  22 
L-2003   1.719  1.422  595  658            169 
G-2000   1.601  1.313  412  829        42  26 
E-1999   1.619  1.323  442  838        16  25 
A-1999   1.632  1.338  404  827        20  78 
L-1999   1.621  1.364  429  741            194 
G-1996   1.556  1.395  530  776        66  19 
A-1995   1.536  1.376  532  740        58  40 
L-1995   1.536  1.357  555  802             
E-1994   1.531  1.175  367  682        60  61 
G-1993   1.507  1.327  479  753        46  45 
A-1991   1.533  1.322  524  330      11    15  442 
L-1991   1.533  1.337  457  156            724 
G-1989   1.536  1.264  505  401        23  333 
E-1989   1.514  1.000  387  260        15  336 
E-1987   1.543  1.256  337  403          29  487 
A-1987   1.543  1.240  350  408          41  441 
L-1987   1.543  1.286  293  146          17  830 
G-1986   1.572  1.242  421  462        22  328 
A-1983   1.557  1.163  437  451      11    134  130 
L-1983   1.557  1.333  260  194            879 
G-1982   1.517  1.252  434  427        16  373 
L-1979   1.560  1.193  359              834 
G-1979   1.560  1.157  395  42          30  690 
G-1977   1.434  1.240  373  23          57  787 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV PP Cs VOX COMPROMÍS PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   27,3  31,7  26,7  4,5  24,3  2,9  8,4    1,5 
E-2019   20,9  38,8  35,7  9,7  5,6  3,2  4,6    2,2 
L-2019   20,3  50,8  36,0  6,2        7,0   
(2) G-2019   20,1  30,0  25,0  15,6  15,3  2,9  9,6    1,5 
A-2019   21,3  28,5  25,2  15,6  12,6  10,6  5,9    1,5 
G-2016   23,3  24,1  45,7  12,4  0,1  16,4      1,4 
G-2015   22,4  26,7  42,7  10,9  0,1  14,2    4,4  1,3 
A-2015   22,1  30,5  40,5  5,1  0,0  7,1  4,2  10,4  2,2 
L-2015   23,9  34,7  45,7          19,6   
E-2014   53,1  24,5  47,2  1,1  0,8  3,3  3,7  9,4  9,9 
G-2011   18,5  21,3  65,4      0,9    9,3  3,1 
A-2011   16,0  23,8  59,8      1,5    12,4  2,6 
L-2011   19,3  24,4  59,0          16,6   
E-2009   38,6  32,6  63,4      0,0    1,4  2,6 
G-2008   14,2  32,4  63,9  0,1    0,0    2,4  1,2 
A-2007   14,5  35,5  60,6      2,0      1,9 
L-2007   16,4  37,1  62,6            0,3 
E-2004   38,1  36,3  58,8      0,3    1,1  3,6 
G-2004   15,3  36,8  58,8      0,2    1,8  2,4 
A-2003   13,8  36,9  59,1      0,4    2,0  1,6 
L-2003   15,1  41,8  46,3            11,9 
G-2000   17,1  31,4  63,1      0,3    3,2  2,0 
E-1999   16,5  33,4  63,3      0,2    1,2  1,9 
A-1999   16,4  30,2  61,8      0,7    1,5  5,8 
L-1999   14,1  31,5  54,3            14,2 
G-1996   9,7  38,0  55,6      0,3    4,7  1,4 
A-1995   10,0  38,7  53,8      0,4    4,2  2,9 
L-1995   9,9  40,9  59,1             
E-1994   22,5  31,2  58,0      0,4    5,1  5,2 
G-1993   11,1  36,1  56,7      0,3    3,5  3,4 
A-1991   12,2  39,6  25,0      0,8    1,1  33,4 
L-1991   11,5  34,2  11,7            54,2 
G-1989   16,9  40,0  31,7      0,2    1,8  26,3 
E-1989   32,9  38,7  26,0      0,2    1,5  33,6 
E-1987   16,7  26,8  32,1          2,3  38,8 
A-1987   17,7  28,2  32,9          3,3  35,6 
L-1987   15,4  22,8  11,4          1,3  64,5 
G-1986   18,6  33,9  37,2      0,7    1,8  26,4 
A-1983   23,1  37,6  38,8      0,9    11,5  11,2 
L-1983   13,2  19,5  14,6            65,9 
G-1982   14,3  34,7  34,1      0,2    1,3  29,8 
L-1979   22,9  30,1              69,9 
G-1979   25,3  34,1  3,6          2,6  59,6 
G-1977   13,3  30,1  1,9          4,6  63,5 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19