arxiu històric electoral

Gata de GorgostornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  COMPROMÍS PSPV PP Cs PODEMOS VOX EUPV RESTA
(1) G-2019   4.000  2.786  471  699  738  150  397  283    48 
L-2019   4.261  2.909  840  716  1.141  66  146       
(2) G-2019   3.988  3.060  546  768  655  420  449  170    52 
A-2019   3.988  3.039  896  690  656  370  218  141    68 
E-2019   4.209  2.888  583  889  774  228  203  78    133 
G-2016   3.982  2.986  906  537  1.094  380      64 
G-2015   3.980  3.078  995  502  1.016  385    113  61 
A-2015   3.966  2.954  1.046  470  793  204  342  36  58 
L-2015   4.245  3.028  846  609  1.070          503 
E-2014   4.210  1.980  363  344  630  41  176  173  244 
G-2011   3.993  3.088  326  737  1.744        157  124 
A-2011   3.969  3.014  539  763  1.463        82  167 
L-2011   4.281  3.140  720  828  1.388          204 
E-2009   4.183  2.123  89  730  1.162        49  93 
G-2008   3.944  3.319  154  1.160  1.787      77  139 
A-2007   3.929  3.159  499  838  1.663          159 
L-2007   4.194  3.235  654  757  1.494          330 
E-2004   3.987  2.179  124  672  1.099        35  249 
G-2004   3.921  3.163  183  1.221  1.568        87  104 
A-2003   3.932  3.299  540  1.133  1.384        69  173 
L-2003   4.053  3.325  753  1.450  818          304 
G-2000   3.957  3.038  208  850  1.721        114  145 
E-1999   3.991  3.217  355  1.141  1.448        36  237 
A-1999   3.968  3.213  485  998  1.489        44  197 
L-1999   4.013  3.238  579  1.401  1.023          235 
G-1996   3.991  3.387  290  1.159  1.576        218  144 
A-1995   3.965  3.340  609  1.147  1.240        118  226 
L-1995   3.979  3.335  748  1.339  1.080          168 
E-1994   3.990  2.623  291  647  1.318        187  180 
G-1993   3.900  3.274  426  894  1.565        206  183 
A-1991   3.916  3.113  722  1.081  952        28  330 
L-1991   3.816  3.112  904  1.067  879          262 
G-1989   3.906  3.024  227  973  1.068        164  590 
E-1989   3.904  2.219  243  646  585        69  676 
E-1987   3.932  3.100    754  1.539        91  716 
A-1987   3.932  3.073    708  1.498        577  290 
L-1987   3.932  3.160    699  1.687        774   
G-1986   3.962  3.135  409  939  1.314        106  367 
A-1983   3.814  3.131  974  345  1.663        104  45 
L-1983   3.814  3.129  801  243  1.943        142   
G-1982   3.759  3.223  198  1.189  1.456        105  275 
L-1979   3.827  3.016      1.237        492  1.287 
G-1979   3.737  3.026    629  472        288  1.637 
G-1977   3.435  3.069    650  635        188  1.596 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció COMPROMÍS PSPV PP Cs PODEMOS VOX EUPV RESTA
(1) G-2019   28,6  16,9  25,1  26,5  5,4  14,2  10,2    1,7 
L-2019   30,4  28,9  24,6  39,2  2,3  5,0       
(2) G-2019   21,6  17,8  25,1  21,4  13,7  14,7  5,6    1,7 
A-2019   21,8  29,5  22,7  21,6  12,2  7,2  4,6    2,2 
E-2019   30,0  20,2  30,8  26,8  7,9  7,0  2,7    4,6 
G-2016   23,5  30,3  18,0  36,6  12,7    0,2    2,1 
G-2015   21,3  32,3  16,3  33,0  12,5    0,2  3,7  2,0 
A-2015   23,3  35,4  15,9  26,8  6,9  11,6  0,2  1,2  2,0 
L-2015   26,5  27,9  20,1  35,3          16,6 
E-2014   51,0  18,3  17,4  31,8  2,1  8,9  0,5  8,7  12,3 
G-2011   20,4  10,6  23,9  56,5        5,1  4,0 
A-2011   20,5  17,9  25,3  48,5        2,7  5,5 
L-2011   22,9  22,9  26,4  44,2          6,5 
E-2009   48,5  4,2  34,4  54,7        2,3  4,4 
G-2008   15,1  4,6  35,0  53,8  0,1      2,3  4,2 
A-2007   18,1  15,8  26,5  52,6          5,0 
L-2007   20,7  20,2  23,4  46,2          10,2 
E-2004   44,9  5,7  30,8  50,4        1,6  11,4 
G-2004   17,7  5,8  38,6  49,6        2,8  3,3 
A-2003   15,0  16,4  34,3  42,0        2,1  5,2 
L-2003   16,2  22,6  43,6  24,6          9,1 
G-2000   21,7  6,8  28,0  56,6        3,8  4,8 
E-1999   17,5  11,0  35,5  45,0        1,1  7,4 
A-1999   17,4  15,1  31,1  46,3        1,4  6,1 
L-1999   17,4  17,9  43,3  31,6          7,3 
G-1996   14,0  8,6  34,2  46,5        6,4  4,3 
A-1995   14,7  18,2  34,3  37,1        3,5  6,8 
L-1995   14,9  22,4  40,1  32,4          5,0 
E-1994   33,3  11,1  24,7  50,2        7,1  6,9 
G-1993   15,4  13,0  27,3  47,8        6,3  5,6 
A-1991   19,8  23,2  34,7  30,6        0,9  10,6 
L-1991   17,5  29,0  34,3  28,2          8,4 
G-1989   22,1  7,5  32,2  35,3        5,4  19,5 
E-1989   41,8  11,0  29,1  26,4        3,1  30,5 
E-1987   18,7    24,3  49,6        2,9  23,1 
A-1987   19,1    23,0  48,7        18,8  9,4 
L-1987   17,9    22,1  53,4        24,5   
G-1986   18,7  13,0  30,0  41,9        3,4  11,7 
A-1983   16,6  31,1  11,0  53,1        3,3  1,4 
L-1983   16,6  25,6  7,8  62,1        4,5   
G-1982   12,6  6,1  36,9  45,2        3,3  8,5 
L-1979   19,9      41,0        16,3  42,7 
G-1979   17,8    20,8  15,6        9,5  54,1 
G-1977   9,5    21,2  20,7        6,1  52,0 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19