arxiu històric electoral

CatraltornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PP PSPV Cs VOX PODEMOS COMPROMÍS EUPV RESTA
L-2019   5.529  3.835  1.537  978            1.320 
G-2019   5.247  3.967  1.074  853  809  666  432  54    79 
A-2019   5.247  3.905  1.082  853  800  585  270  215    100 
E-2019   5.498  3.687  1.413  965  453  318  226  49    263 
G-2016   5.164  3.626  1.877  643  545    491    64 
G-2015   5.168  3.886  1.846  685  662  15    549  101  58 
A-2015   5.174  3.661  1.594  931  497  19  299  120  73  128 
L-2015   5.499  3.963  1.390  712  282          1.579 
E-2014   5.410  2.193  1.007  528  45  56  95  28  145  289 
G-2011   5.128  4.033  2.865  820        40  145  163 
A-2011   5.102  3.963  2.617  1.015        23  88  220 
L-2011   5.505  4.322  1.911  372            2.039 
E-2009   5.299  2.885  1.984  774        28  99 
G-2008   4.940  4.146  2.834  1.174      48  90 
A-2007   4.804  3.882  2.486  1.274          64  58 
L-2007   5.141  4.183  2.036  485            1.662 
E-2004   4.338  2.508  1.536  895        12  64 
G-2004   4.288  3.570  2.195  1.252        46  74 
A-2003   4.206  3.560  1.976  1.477        49  52 
L-2003   4.239  3.565  1.650  1.871            44 
G-2000   3.921  3.268  2.139  1.024        49  51 
E-1999   3.875  3.282  1.679  1.296        29  277 
A-1999   3.987  3.298  1.689  1.271        28  307 
L-1999   3.915  3.261  1.183  1.700            378 
G-1996   3.687  3.293  1.832  1.236        137  88 
A-1995   3.589  3.163  1.530  1.244        89  296 
L-1995   3.609  3.148  1.027  1.349            772 
E-1994   3.519  2.687  1.501  843        156  184 
G-1993   3.437  3.031  1.638  1.128          91  174 
A-1991   3.420  2.824  1.248  1.061        26  483 
L-1991   3.420  2.829  946  973            910 
G-1989   3.367  2.697  1.207  1.019        42  428 
E-1989   3.326  1.993  845  810        23  313 
E-1987   3.403  2.631  1.231  964          23  413 
A-1987   3.403  2.626  1.243  988          29  366 
L-1987   3.403  2.687  665  996            1.026 
G-1986   3.146  2.519  1.187  933        58  336 
A-1983   3.021  2.240  822  1.137        35  242 
L-1983   3.021  2.389  461  976            952 
G-1982   2.932  2.542  990  1.100        58  392 
L-1979   2.865  2.236  600  833          85  718 
G-1979   2.865  2.273  218  812          92  1.151 
G-1977   2.596  2.162  306  704          70  1.082 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PP PSPV Cs VOX PODEMOS COMPROMÍS EUPV RESTA
L-2019   29,4  40,1  25,5            34,4 
G-2019   23,0  27,1  21,5  20,4  16,8  10,9  1,4    2,0 
A-2019   23,8  27,7  21,8  20,5  15,0  6,9  5,5    2,6 
E-2019   31,4  38,3  26,2  12,3  8,6  6,1  1,3    7,1 
G-2016   28,4  51,8  17,7  15,0  0,2    13,5    1,8 
G-2015   23,6  47,5  17,6  17,0  0,4    14,1  2,6  1,5 
A-2015   25,4  43,5  25,4  13,6  0,5  8,2  3,3  2,0  3,5 
L-2015   25,4  35,1  18,0  7,1          39,8 
E-2014   57,0  45,9  24,1  2,1  2,6  4,3  1,3  6,6  13,2 
G-2011   19,6  71,0  20,3        1,0  3,6  4,0 
A-2011   18,8  66,0  25,6        0,6  2,2  5,6 
L-2011   19,8  44,2  8,6            47,2 
E-2009   44,3  68,8  26,8        0,0  1,0  3,4 
G-2008   14,8  68,4  28,3  0,0      0,0  1,2  2,2 
A-2007   17,0  64,0  32,8          1,6  1,5 
L-2007   17,5  48,7  11,6            39,7 
E-2004   41,7  61,2  35,7        0,0  0,5  2,6 
G-2004   14,7  61,5  35,1        0,1  1,3  2,1 
A-2003   13,4  55,5  41,5        0,2  1,4  1,5 
L-2003   13,9  46,3  52,5            1,2 
G-2000   14,9  65,5  31,3        0,2  1,5  1,6 
E-1999   13,5  51,2  39,5        0,0  0,9  8,4 
A-1999   15,9  51,2  38,5        0,1  0,8  9,3 
L-1999   14,0  36,3  52,1            11,6 
G-1996   9,8  55,6  37,5        0,0  4,2  2,7 
A-1995   10,3  48,4  39,3        0,1  2,8  9,4 
L-1995   10,7  32,6  42,9            24,5 
E-1994   22,6  55,9  31,4        0,1  5,8  6,8 
G-1993   10,7  54,0  37,2          3,0  5,7 
A-1991   16,2  44,2  37,6        0,2  0,9  17,1 
L-1991   15,8  33,4  34,4            32,2 
G-1989   18,8  44,8  37,8        0,0  1,6  15,9 
E-1989   38,8  42,4  40,6        0,1  1,2  15,7 
E-1987   22,0  46,8  36,6          0,9  15,7 
A-1987   22,0  47,3  37,6          1,1  13,9 
L-1987   20,4  24,7  37,1            38,2 
G-1986   18,8  47,1  37,0        0,2  2,3  13,3 
A-1983   24,8  36,7  50,8        0,2  1,6  10,8 
L-1983   20,2  19,3  40,9            39,8 
G-1982   12,3  38,9  43,3        0,1  2,3  15,4 
L-1979   20,9  26,8  37,3          3,8  32,1 
G-1979   19,7  9,6  35,7          4,0  50,6 
G-1977   14,1  14,2  32,6          3,2  50,0