arxiu històric electoral

NulestornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PP PSPV COMPROMÍS C's PODEMOS EUPV RESTA
G-2016   9.617  7.185  2.945  1.527  1.439  1.012      262 
G-2015   9.655  7.481  2.827  1.537  1.498  1.055    221  343 
A-2015   9.676  7.106  2.716  1.570  893  652  629  253  393 
L-2015   9.766  7.098  2.986  1.784        1.278  1.050 
E-2014   9.750  5.160  2.097  1.062  257  226  376  424  718 
G-2011   9.741  7.324  4.287  2.006  254      398  379 
A-2011   9.731  7.085  4.166  1.738  296      600  285 
L-2011   9.826  7.245  4.243  1.125  251      929  697 
E-2009   9.685  5.657  3.316  1.960  46      110  225 
G-2008   9.683  7.892  4.378  3.088  48    206  170 
A-2007   9.657  7.286  4.102  2.220        692  272 
L-2007   9.821  7.436  3.239  1.315  234      826  1.822 
E-2004   9.555  5.612  3.093  2.197  49      100  173 
G-2004   9.571  7.806  3.991  3.313  114      223  165 
A-2003   9.546  7.541  3.533  2.610  430      388  580 
L-2003   9.644  7.676  2.280  2.023  420      566  2.387 
G-2000   9.315  7.372  4.280  2.512  112      193  275 
E-1999   9.276  6.845  3.666  2.212  112      258  597 
A-1999   9.356  7.000  3.707  2.163  210      300  620 
L-1999   9.356  6.884  3.429  2.209        517  729 
G-1996   9.172  7.753  4.321  2.734  77      341  280 
A-1995   9.072  7.254  4.021  2.098  130      336  669 
L-1995   9.072  7.240  4.232  1.940        423  645 
E-1994   8.916  6.452  3.527  1.770  149      339  667 
G-1993   8.814  7.509  3.978  2.629  142      305  455 
A-1991   8.713  6.876  3.355  2.117  349      113  942 
L-1991   8.713  6.869  3.735  1.865  345      78  846 
G-1989   8.569  6.910  3.021  2.612  219      177  881 
E-1989   8.490  5.759  2.369  2.237  144      114  895 
E-1987   8.280  6.789  2.550  2.305        106  1.828 
A-1987   8.299  6.772  3.102  2.308        307  1.055 
L-1987   8.288  6.756  3.621  2.319        364  452 
G-1986   8.524  6.596  2.862  2.643  141      134  816 
A-1983   8.022  6.383  2.680  3.288  140      105  170 
L-1983   8.022  6.345  2.746  3.491        108   
G-1982   7.969  6.854  2.289  3.136  30      95  1.304 
L-1979   8.046  6.254    1.523        344  4.387 
G-1979   8.060  6.392  275  1.779        342  3.996 
G-1977   7.084  6.259  345  1.352        338  4.224 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PP PSPV COMPROMÍS C's PODEMOS EUPV RESTA
G-2016   23,8  41,0  21,3  20,0  14,1      3,6 
G-2015   21,3  37,8  20,5  20,0  14,1    3,0  4,6 
A-2015   23,9  38,2  22,1  12,6  9,2  8,9  3,6  5,5 
L-2015   24,2  42,1  25,1        18,0  14,8 
E-2014   43,8  40,6  20,6  5,0  4,4  7,3  8,2  13,9 
G-2011   22,4  58,5  27,4  3,5      5,4  5,2 
A-2011   23,7  58,8  24,5  4,2      8,5  4,0 
L-2011   23,7  58,6  15,5  3,5      12,8  9,6 
E-2009   40,4  58,6  34,6  0,8      1,9  4,0 
G-2008   17,0  55,5  39,1  0,6  0,0    2,6  2,2 
A-2007   22,0  56,3  30,5        9,5  3,7 
L-2007   22,1  43,6  17,7  3,1      11,1  24,5 
E-2004   40,6  55,1  39,1  0,9      1,8  3,1 
G-2004   16,4  51,1  42,4  1,5      2,9  2,1 
A-2003   18,4  46,9  34,6  5,7      5,1  7,7 
L-2003   18,4  29,7  26,4  5,5      7,4  31,1 
G-2000   19,4  58,1  34,1  1,5      2,6  3,7 
E-1999   23,2  53,6  32,3  1,6      3,8  8,7 
A-1999   23,3  53,0  30,9  3,0      4,3  8,9 
L-1999   23,0  49,8  32,1        7,5  10,6 
G-1996   14,5  55,7  35,3  1,0      4,4  3,6 
A-1995   19,1  55,4  28,9  1,8      4,6  9,2 
L-1995   18,9  58,5  26,8        5,8  8,9 
E-1994   27,2  54,7  27,4  2,3      5,3  10,3 
G-1993   14,1  53,0  35,0  1,9      4,1  6,1 
A-1991   19,9  48,8  30,8  5,1      1,6  13,7 
L-1991   19,9  54,4  27,2  5,0      1,1  12,3 
G-1989   18,3  43,7  37,8  3,2      2,6  12,7 
E-1989   30,8  41,1  38,8  2,5      2,0  15,5 
E-1987   16,4  37,6  34,0        1,6  26,9 
A-1987   16,7  45,8  34,1        4,5  15,6 
L-1987   16,3  53,6  34,3        5,4  6,7 
G-1986   20,1  43,4  40,1  2,1      2,0  12,4 
A-1983   19,0  42,0  51,5  2,2      1,6  2,7 
L-1983   18,7  43,3  55,0        1,7   
G-1982   11,9  33,4  45,8  0,4      1,4  19,0 
L-1979   21,5    24,4        5,5  70,1 
G-1979   19,6  4,3  27,8        5,4  62,5 
G-1977   10,2  5,5  21,6        5,4  67,5