arxiu històric electoral

JéricatornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV PP Cs PODEMOS VOX COMPROMÍS EUPV RESTA
(1) G-2019   1.272  922  308  314  43  97  121  21    18 
E-2019   1.291  1.007  343  386  84  76  48  36    34 
L-2019   1.293  1.016  259  555          202   
(2) G-2019   1.267  995  324  283  119  124  96  28    21 
A-2019   1.267  977  309  296  98  90  83  81    21 
G-2016   1.274  976  270  405  99    186    16 
G-2015   1.280  983  248  389  98    171  57  22 
A-2015   1.302  1.016  235  361  48  71  47  224  28 
L-2015   1.331  1.017  393  426          198   
E-2014   1.342  743  228  301  28  17  75  86 
G-2011   1.355  1.047  358  533        18  91  47 
A-2011   1.352  1.106  432  515        18  106  35 
L-2011   1.372  1.113  507  482          124   
E-2009   1.348  852  380  419        33  20 
G-2008   1.342  1.097  489  540      46  22 
A-2007   1.343  1.113  441  567        93    12 
L-2007   1.374  1.101  514  459          128   
E-2004   1.336  915  425  437        41  11 
G-2004   1.338  1.115  490  531        71  20 
A-2003   1.345  1.160  537  513        90  13 
L-2003   1.364  1.155  663  365          127   
G-2000   1.378  1.110  466  561        64  16 
E-1999   1.373  1.180  506  565        70  37 
A-1999   1.384  1.183  501  562        10  81  29 
L-1999   1.394  1.170  681  388          101   
G-1996   1.384  1.166  489  509        151  17 
A-1995   1.381  1.181  415  547        177  41 
L-1995   1.381  1.169  355  455          286  73 
E-1994   1.376  1.037  383  468        122  62 
G-1993   1.377  1.152  436  478        174  62 
A-1991   1.419  1.191  447  570        126  44 
L-1991   1.421  1.185  398  418          118  251 
G-1989   1.431  1.122  475  379        85  175 
E-1989   1.425  907  369  292        49  190 
E-1987   1.452  1.204  458  506          64  176 
A-1987   1.453  1.190  409  492          103  186 
L-1987   1.452  1.204  439  585          72  108 
G-1986   1.460  1.125  481  351        48  242 
A-1983   1.417  1.148  385  674        74  11 
L-1983   1.417  1.163  353  739          71   
G-1982   1.359  1.114  474  136        46  455 
L-1979   1.516  1.061  254            82  725 
G-1979   1.524  1.122  255  17          77  773 
G-1977   1.425  1.188  325  38          53  772 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV PP Cs PODEMOS VOX COMPROMÍS EUPV RESTA
(1) G-2019   26,4  33,4  34,1  4,7  10,5  13,1  2,3    2,0 
E-2019   20,0  34,1  38,3  8,3  7,5  4,8  3,6    3,4 
L-2019   19,4  25,5  54,6          19,9   
(2) G-2019   19,4  32,6  28,4  12,0  12,5  9,6  2,8    2,1 
A-2019   20,4  31,6  30,3  10,0  9,2  8,5  8,3    2,1 
G-2016   22,1  27,7  41,5  10,1    0,0  19,1    1,6 
G-2015   21,7  25,2  39,6  10,0    0,0  17,4  5,8  2,2 
A-2015   20,3  23,1  35,5  4,7  7,0  0,2  4,6  22,0  2,8 
L-2015   21,0  38,6  41,9          19,5   
E-2014   42,4  30,7  40,5  0,5  3,8  0,5  2,3  10,1  11,6 
G-2011   21,1  34,2  50,9        1,7  8,7  4,5 
A-2011   16,5  39,1  46,6        1,6  9,6  3,2 
L-2011   16,7  45,6  43,3          11,1   
E-2009   35,5  44,6  49,2        0,0  3,9  2,3 
G-2008   16,8  44,6  49,2  0,0      0,0  4,2  2,0 
A-2007   15,6  39,6  50,9        8,4    1,1 
L-2007   16,7  46,7  41,7          11,6   
E-2004   30,9  46,4  47,8        0,1  4,5  1,2 
G-2004   15,0  43,9  47,6        0,3  6,4  1,8 
A-2003   12,7  46,3  44,2        0,6  7,8  1,1 
L-2003   13,8  57,4  31,6          11,0   
G-2000   17,7  42,0  50,5        0,3  5,8  1,4 
E-1999   12,7  42,9  47,9        0,2  5,9  3,1 
A-1999   13,2  42,3  47,5        0,8  6,8  2,5 
L-1999   13,6  58,2  33,2          8,6   
G-1996   14,8  41,9  43,7        0,0  13,0  1,5 
A-1995   13,1  35,1  46,3        0,1  15,0  3,5 
L-1995   12,6  30,4  38,9          24,5  6,2 
E-1994   24,0  36,9  45,1        0,2  11,8  6,0 
G-1993   15,0  37,8  41,5        0,2  15,1  5,4 
A-1991   14,1  37,5  47,9        0,3  10,6  3,7 
L-1991   14,0  33,6  35,3          10,0  21,2 
G-1989   20,8  42,3  33,8        0,7  7,6  15,6 
E-1989   35,4  40,7  32,2        0,8  5,4  20,9 
E-1987   16,2  38,0  42,0          5,3  14,6 
A-1987   16,6  34,4  41,3          8,7  15,6 
L-1987   15,8  36,5  48,6          6,0  9,0 
G-1986   21,8  42,8  31,2        0,3  4,3  21,5 
A-1983   17,7  33,5  58,7        0,3  6,4  1,0 
L-1983   17,1  30,4  63,5          6,1   
G-1982   13,5  42,5  12,2        0,3  4,1  40,8 
L-1979   29,1  23,9            7,7  68,3 
G-1979   25,5  22,7  1,5          6,9  68,9 
G-1977   15,2  27,4  3,2          4,5  65,0 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19