arxiu històric electoral

BorrioltornarResultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  COMPROMÍS PSPV PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   3.960  2.856  274  733  593  176  599  429    52 
E-2019   4.000  2.742  469  723  594  365  205  236    150 
L-2019   4.015  2.813  1.092  343  669  283        426 
(2) G-2019   3.942  2.907  372  698  433  492  423  457    32 
A-2019   3.942  2.999  797  580  557  430  363  223    49 
G-2016   3.807  2.870  861  530  923  483  11      62 
G-2015   3.830  2.967  952  497  854  476    105  85 
A-2015   3.824  2.803  658  428  907  279  333  73  120 
L-2015   3.911  2.871  915  342  1.070  119        425 
E-2014   3.906  1.869  183  373  593  44  15  166  183  312 
G-2011   3.749  2.652  158  747  1.401        150  196 
A-2011   3.723  2.572  354  712  1.269        92  145 
L-2011   3.862  2.655  562  542  1.137          414 
E-2009   3.701  1.898  39  759  976        32  92 
G-2008   3.494  2.752  33  1.204  1.377      53  81 
A-2007   3.449  2.659  323  898  1.397          41 
L-2007   3.525  2.697  403  623  1.254        36  381 
E-2004   3.177  1.804  14  794  907        48  41 
G-2004   3.160  2.575  26  1.196  1.208        87  58 
A-2003   3.115  2.410  78  939  1.263        98  32 
L-2003   3.151  2.388  62  1.037  1.224        65   
G-2000   2.795  2.152  47  719  1.251        82  53 
E-1999   2.702  2.030  22  714  1.099        90  105 
A-1999   2.718  2.026  81  698  1.074        86  87 
L-1999   2.720  1.989    644  1.132        113  100 
G-1996   2.365  2.001  12  801  998        126  64 
A-1995   2.286  1.918  34  750  921        160  53 
L-1995   2.286  1.910    896  894        120   
E-1994   2.209  1.604  32  578  795        112  87 
G-1993   2.111  1.841  14  764  891        99  73 
A-1991   2.017  1.756  127  681  716        100  132 
L-1991   2.018  1.755    692  699          364 
G-1989   1.974  1.671  38  724  690        34  185 
E-1989   1.946  1.431  23  615  570        24  199 
E-1987   1.916  1.662    722  682        14  244 
A-1987   1.918  1.682    712  702        47  221 
L-1987   1.918  1.661    780  758          123 
G-1986   1.975  1.622  665  657        25  268 
A-1983   1.896  1.571  84  782  523        90  92 
L-1983   1.896  1.568    879  544        79  66 
G-1982   1.871  1.605  750  486        97  266 
L-1979   1.899  1.463    485          274  704 
G-1979   1.906  1.560    522  43        169  826 
G-1977   1.770  1.584    575  81        93  835 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció COMPROMÍS PSPV PP Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   26,4  9,6  25,7  20,8  6,2  21,0  15,0    1,8 
E-2019   29,0  17,1  26,4  21,7  13,3  7,5  8,6    5,5 
L-2019   28,6  38,8  12,2  23,8  10,1        15,1 
(2) G-2019   24,5  12,8  24,0  14,9  16,9  14,6  15,7    1,1 
A-2019   20,5  26,6  19,3  18,6  14,3  12,1  7,4    1,6 
G-2016   22,7  30,0  18,5  32,2  16,8  0,4      2,2 
G-2015   20,4  32,1  16,8  28,8  16,0  0,2    3,5  2,9 
A-2015   23,5  23,5  15,3  32,4  10,0  0,2  11,9  2,6  4,3 
L-2015   24,4  31,9  11,9  37,3  4,1        14,8 
E-2014   49,5  9,8  20,0  31,7  2,4  0,8  8,9  9,8  16,7 
G-2011   26,6  6,0  28,2  52,8        5,7  7,4 
A-2011   25,8  13,8  27,7  49,3        3,6  5,6 
L-2011   26,6  21,2  20,4  42,8          15,6 
E-2009   47,6  2,1  40,0  51,4        1,7  4,8 
G-2008   20,0  1,2  43,8  50,0  0,1      1,9  2,9 
A-2007   20,6  12,1  33,8  52,5          1,5 
L-2007   21,4  14,9  23,1  46,5        1,3  14,1 
E-2004   42,6  0,8  44,0  50,3        2,7  2,3 
G-2004   16,6  1,0  46,4  46,9        3,4  2,3 
A-2003   20,8  3,2  39,0  52,4        4,1  1,3 
L-2003   21,2  2,6  43,4  51,3        2,7   
G-2000   21,2  2,2  33,4  58,1        3,8  2,5 
E-1999   21,6  1,1  35,2  54,1        4,4  5,2 
A-1999   22,2  4,0  34,5  53,0        4,2  4,3 
L-1999   21,8    32,4  56,9        5,7  5,0 
G-1996   14,5  0,6  40,0  49,9        6,3  3,2 
A-1995   14,5  1,8  39,1  48,0        8,3  2,8 
L-1995   14,5    46,9  46,8        6,3   
E-1994   25,8  2,0  36,0  49,6        7,0  5,4 
G-1993   12,1  0,8  41,5  48,4        5,4  4,0 
A-1991   11,8  7,2  38,8  40,8        5,7  7,5 
L-1991   11,1    39,4  39,8          20,7 
G-1989   14,3  2,3  43,3  41,3        2,0  11,1 
E-1989   25,3  1,6  43,0  39,8        1,7  13,9 
E-1987   11,0    43,4  41,0        0,8  14,7 
A-1987   11,1    42,3  41,7        2,8  13,1 
L-1987   11,5    47,0  45,6          7,4 
G-1986   15,5  0,4  41,0  40,5        1,5  16,5 
A-1983   15,6  5,3  49,8  33,3        5,7  5,9 
L-1983   15,5    56,1  34,7        5,0  4,2 
G-1982   11,0  0,4  46,7  30,3        6,0  16,6 
L-1979   19,1    33,2          18,7  48,1 
G-1979   16,4    33,5  2,8        10,8  52,9 
G-1977   9,7    36,3  5,1        5,9  52,7 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19