arxiu històric electoral

El Alto Palanciatornar


Resultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PP PSPV PODEMOS C's COMPROMÍS EUPV RESTA
G-2016   19.185  15.186  6.054  3.952    1.686  3.217    277 
G-2015   19.310  15.448  5.659  3.929    1.804  3.164  551  341 
A-2015   19.478  15.411  5.498  4.356  1.702  1.225  1.184  912  534 
L-2015   19.941  15.330  6.713  6.048    28  127  1.157  1.204 
E-2014   19.809  11.470  4.440  3.020  789  191  360  1.002  1.668 
G-2011   19.898  15.510  8.297  5.194      282  923  814 
A-2011   19.942  15.739  8.265  5.800      240  824  610 
L-2011   20.427  15.959  8.739  6.099        616  474 
E-2009   20.087  13.056  6.677  5.654      18  296  411 
G-2008   19.906  16.576  8.315  7.587    12  28  370  264 
A-2007   19.817  16.364  8.694  6.598        804  268 
L-2007   20.301  16.465  8.424  6.404      51  172  1.395 
E-2004   19.362  13.334  6.614  6.125      23  293  279 
G-2004   19.392  16.262  8.052  7.340      44  512  314 
A-2003   19.562  16.641  8.470  6.791      119  718  543 
L-2003   19.651  16.636  8.209  6.765      49  226  1.356 
G-2000   19.411  15.926  8.423  6.537      76  635  255 
E-1999   19.612  16.184  8.444  6.607      18  598  517 
A-1999   19.614  16.200  8.617  6.435      156  642  350 
L-1999   19.637  16.049  8.415  6.596        495  547 
G-1996   19.232  16.475  7.765  7.292      20  1.140  258 
A-1995   19.486  16.753  7.988  7.042      39  1.193  491 
L-1995   19.501  16.528  7.995  6.733        955  767 
E-1994   19.226  14.356  6.267  5.972      28  1.111  978 
G-1993   18.562  15.913  6.502  7.008      28  1.075  1.300 
A-1991   19.280  15.739  5.373  7.652      50  761  1.903 
L-1991   19.310  15.521  4.840  7.439        691  2.540 
G-1989   18.891  15.183  5.103  7.156      50  762  2.112 
E-1989   19.280  12.972  4.039  6.071      81  441  2.001 
E-1987   18.915  15.689  5.336  7.215        538  2.600 
A-1987   19.421  16.082  5.514  7.120        783  2.665 
L-1987   18.922  15.354  5.077  7.036        638  2.603 
G-1986   20.056  15.555  5.228  7.446      41  355  2.485 
A-1983   19.653  15.337  6.157  7.995      88  566  531 
L-1983   19.653  15.363  5.341  6.513        481  3.028 
G-1982   19.004  15.700  3.702  7.833      11  355  3.799 
L-1979   19.647  13.991    4.060        600  9.331 
G-1979   19.756  15.010  345  5.321        711  8.633 
G-1977   18.652  15.730  1.337  4.923        515  8.955 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.


Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PP PSPV PODEMOS C's COMPROMÍS EUPV RESTA
G-2016   19,4  39,9  26,0    11,1  21,2    1,8 
G-2015   18,1  36,6  25,4    11,7  20,5  3,6  2,2 
A-2015   17,9  35,7  28,3  11,0  7,9  7,7  5,9  3,5 
L-2015   18,7  43,8  39,5    0,2  0,8  7,5  7,9 
E-2014   38,8  38,7  26,3  6,9  1,7  3,1  8,7  14,5 
G-2011   19,7  53,5  33,5      1,8  6,0  5,2 
A-2011   17,1  52,5  36,9      1,5  5,2  3,9 
L-2011   17,7  54,8  38,2        3,9  3,0 
E-2009   33,9  51,1  43,3      0,1  2,3  3,1 
G-2008   15,3  50,2  45,8    0,1  0,2  2,2  1,6 
A-2007   15,5  53,1  40,3        4,9  1,6 
L-2007   16,4  51,2  38,9      0,3  1,0  8,5 
E-2004   30,5  49,6  45,9      0,2  2,2  2,1 
G-2004   14,2  49,5  45,1      0,3  3,1  1,9 
A-2003   12,9  50,9  40,8      0,7  4,3  3,3 
L-2003   13,0  49,3  40,7      0,3  1,4  8,2 
G-2000   16,2  52,9  41,0      0,5  4,0  1,6 
E-1999   15,2  52,2  40,8      0,1  3,7  3,2 
A-1999   15,2  53,2  39,7      1,0  4,0  2,2 
L-1999   14,9  52,4  41,1        3,1  3,4 
G-1996   13,2  47,1  44,3      0,1  6,9  1,6 
A-1995   12,6  47,7  42,0      0,2  7,1  2,9 
L-1995   12,4  48,4  40,7        5,8  4,6 
E-1994   24,4  43,7  41,6      0,2  7,7  6,8 
G-1993   12,9  40,9  44,0      0,2  6,8  8,2 
A-1991   16,7  34,1  48,6      0,3  4,8  12,1 
L-1991   16,6  31,2  47,9        4,5  16,4 
G-1989   18,6  33,6  47,1      0,3  5,0  13,9 
E-1989   31,3  31,1  46,8      0,6  3,4  15,4 
E-1987   15,7  34,0  46,0        3,4  16,6 
A-1987   15,7  34,3  44,3        4,9  16,6 
L-1987   15,5  33,1  45,8        4,2  17,0 
G-1986   20,6  33,6  47,9      0,3  2,3  16,0 
A-1983   20,5  40,1  52,1      0,6  3,7  3,5 
L-1983   19,4  34,8  42,4        3,1  19,7 
G-1982   14,6  23,6  49,9      0,1  2,3  24,2 
L-1979   25,9    29,0        4,3  66,7 
G-1979   23,2  2,3  35,4        4,7  57,5 
G-1977   14,2  8,5  31,3        3,3  56,9