arxiu històric electoral

El Alto Palanciatornar


Resultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV PP Cs COMPROMÍS PODEMOS VOX EUPV RESTA
(1) G-2019   18.795  14.242  4.639  4.215  822  463  1.889  2.045    169 
E-2019   19.044  14.909  5.714  4.809  1.359  484  1.337  742    464 
L-2019   19.156  14.816  6.143  6.449  452  350      395  934 
(2) G-2019   18.776  15.175  5.010  4.074  2.082  389  2.046  1.389    185 
A-2019   18.776  14.996  4.722  4.612  1.710  1.371  1.238  1.083    274 
G-2016   19.185  15.186  3.952  6.054  1.686  3.217    25    252 
G-2015   19.309  15.403  3.929  5.659  1.804  3.164    23  551  318 
A-2015   19.478  15.411  4.356  5.498  1.225  1.184  1.702  20  912  514 
L-2015   19.941  15.330  6.048  6.713  28  127      1.157  1.204 
E-2014   19.809  11.470  3.020  4.440  191  360  789  104  1.002  1.564 
G-2011   19.898  15.510  5.194  8.297    282      923  814 
A-2011   19.942  15.739  5.800  8.265    240      824  610 
L-2011   20.427  15.959  6.099  8.739          616  474 
E-2009   20.087  13.056  5.654  6.677    18      296  411 
G-2008   19.906  16.576  7.587  8.315  12  28      370  264 
A-2007   19.817  16.364  6.598  8.694    804        268 
L-2007   20.301  16.465  6.404  8.424    51      172  1.395 
E-2004   19.362  13.334  6.125  6.614    23      293  279 
G-2004   19.392  16.262  7.340  8.052    44      512  314 
A-2003   19.562  16.641  6.791  8.470    119      718  543 
L-2003   19.651  16.636  6.765  8.209    49      226  1.356 
G-2000   19.411  15.926  6.537  8.423    76      635  255 
E-1999   19.612  16.184  6.607  8.444    18      598  517 
A-1999   19.614  16.200  6.435  8.617    156      642  350 
L-1999   19.637  16.049  6.596  8.415          495  547 
G-1996   19.232  16.475  7.292  7.765    20      1.140  258 
A-1995   19.486  16.753  7.042  7.988    39      1.193  491 
L-1995   19.501  16.528  6.733  7.995          955  767 
E-1994   19.226  14.356  5.972  6.267    28      1.111  978 
G-1993   18.562  15.913  7.008  6.502    28      1.075  1.300 
A-1991   19.280  15.739  7.652  5.373    50      761  1.903 
L-1991   19.310  15.521  7.439  4.840          691  2.540 
G-1989   18.891  15.183  7.156  5.103    50      762  2.112 
E-1989   19.280  12.972  6.071  4.039    81      441  2.001 
E-1987   18.915  15.689  7.215  5.336          538  2.600 
A-1987   19.421  16.082  7.120  5.514          783  2.665 
L-1987   18.922  15.354  7.036  5.077          638  2.603 
G-1986   20.056  15.555  7.446  5.228    41      355  2.485 
A-1983   19.653  15.337  7.995  6.157    88      566  531 
L-1983   19.653  15.363  6.513  5.341          481  3.028 
G-1982   19.004  15.700  7.833  3.702    11      355  3.799 
L-1979   19.647  13.991  4.060            600  9.331 
G-1979   19.756  15.010  5.321  345          711  8.633 
G-1977   18.652  15.730  4.923  1.337          515  8.955 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.


Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV PP Cs COMPROMÍS PODEMOS VOX EUPV RESTA
(1) G-2019   22,7  32,6  29,6  5,8  3,3  13,3  14,4    1,2 
E-2019   20,1  38,3  32,3  9,1  3,2  9,0  5,0    3,1 
L-2019   20,2  41,5  43,5  3,1  2,4      2,7  6,3 
(2) G-2019   17,4  33,0  26,8  13,7  2,6  13,5  9,2    1,2 
A-2019   18,0  31,5  30,8  11,4  9,1  8,3  7,2    1,8 
G-2016   19,4  26,0  39,9  11,1  21,2    0,2    1,7 
G-2015   18,4  25,5  36,7  11,7  20,5    0,1  3,6  2,1 
A-2015   17,9  28,3  35,7  7,9  7,7  11,0  0,1  5,9  3,3 
L-2015   18,7  39,5  43,8  0,2  0,8      7,5  7,9 
E-2014   38,8  26,3  38,7  1,7  3,1  6,9  0,9  8,7  13,6 
G-2011   19,7  33,5  53,5    1,8      6,0  5,2 
A-2011   17,1  36,9  52,5    1,5      5,2  3,9 
L-2011   17,7  38,2  54,8          3,9  3,0 
E-2009   33,9  43,3  51,1    0,1      2,3  3,1 
G-2008   15,3  45,8  50,2  0,1  0,2      2,2  1,6 
A-2007   15,5  40,3  53,1    4,9        1,6 
L-2007   16,4  38,9  51,2    0,3      1,0  8,5 
E-2004   30,5  45,9  49,6    0,2      2,2  2,1 
G-2004   14,2  45,1  49,5    0,3      3,1  1,9 
A-2003   12,9  40,8  50,9    0,7      4,3  3,3 
L-2003   13,0  40,7  49,3    0,3      1,4  8,2 
G-2000   16,2  41,0  52,9    0,5      4,0  1,6 
E-1999   15,2  40,8  52,2    0,1      3,7  3,2 
A-1999   15,2  39,7  53,2    1,0      4,0  2,2 
L-1999   14,9  41,1  52,4          3,1  3,4 
G-1996   13,2  44,3  47,1    0,1      6,9  1,6 
A-1995   12,6  42,0  47,7    0,2      7,1  2,9 
L-1995   12,4  40,7  48,4          5,8  4,6 
E-1994   24,4  41,6  43,7    0,2      7,7  6,8 
G-1993   12,9  44,0  40,9    0,2      6,8  8,2 
A-1991   16,7  48,6  34,1    0,3      4,8  12,1 
L-1991   16,6  47,9  31,2          4,5  16,4 
G-1989   18,6  47,1  33,6    0,3      5,0  13,9 
E-1989   31,3  46,8  31,1    0,6      3,4  15,4 
E-1987   15,7  46,0  34,0          3,4  16,6 
A-1987   15,7  44,3  34,3          4,9  16,6 
L-1987   15,5  45,8  33,1          4,2  17,0 
G-1986   20,6  47,9  33,6    0,3      2,3  16,0 
A-1983   20,5  52,1  40,1    0,6      3,7  3,5 
L-1983   19,4  42,4  34,8          3,1  19,7 
G-1982   14,6  49,9  23,6    0,1      2,3  24,2 
L-1979   25,9  29,0            4,3  66,7 
G-1979   23,2  35,4  2,3          4,7  57,5 
G-1977   14,2  31,3  8,5          3,3  56,9 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19