arxiu històric electoral

La Plana Baixatornar


Resultats electorals recents Equivalències de Candidatures Exportar LibreOffice

Elecció Cens A Cand. *  PSPV PP COMPROMÍS Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   139.499  99.588  28.707  23.581  6.145  6.831  19.437  13.150    1.737 
E-2019   140.989  93.365  32.936  22.563  7.809  11.200  7.214  8.155    3.488 
L-2019   141.496  94.412  36.197  26.752  10.229  6.441  3.588  3.535  2.636  5.040 
(2) G-2019   139.186  105.186  31.130  21.809  5.939  16.633  13.080  14.677    1.918 
A-2019   139.190  103.717  28.633  23.096  15.308  15.108  11.210  8.361    2.169 
G-2016   138.686  101.578  23.632  36.271  24.092  14.750  219      2.614 
G-2015   138.910  104.551  24.154  33.542  24.388  15.672  289    3.740  3.177 
A-2015   138.946  99.192  25.724  29.437  14.842  9.983  225  10.256  3.971  4.754 
L-2015   141.654  100.100  32.802  32.172  12.784  6.079      6.791  9.458 
E-2014   140.794  68.219  16.947  21.954  4.644  2.147  739  5.293  6.529  9.966 
G-2011   138.234  100.167  29.814  54.445  3.916        5.892  6.100 
A-2011   138.226  95.751  30.925  47.370  6.361        5.679  5.416 
L-2011   141.413  97.325  30.804  46.434  8.983        5.565  5.558 
E-2009   139.488  73.785  29.300  38.593  1.063        1.678  3.151 
G-2008   137.388  107.473  46.912  54.026  1.380  59      2.427  2.669 
A-2007   135.982  95.903  35.682  48.104  7.736          4.381 
L-2007   139.017  97.002  35.463  43.085  5.372        4.635  8.450 
E-2004   133.841  69.506  30.224  34.269  1.045        1.753  2.215 
G-2004   133.437  104.539  47.429  48.042  2.376        3.978  2.714 
A-2003   132.631  96.139  35.082  45.525  6.027        5.248  4.257 
L-2003   133.797  96.827  34.871  41.393  7.498        5.533  7.588 
G-2000   128.551  94.932  34.844  49.865  2.449        4.103  3.671 
E-1999   127.986  89.305  33.097  42.720  2.947        4.259  6.282 
A-1999   128.861  89.753  32.150  42.553  4.776        4.650  5.624 
L-1999   128.566  89.576  33.570  40.784  5.215        4.997  5.015 
G-1996   123.391  101.756  41.529  45.646  1.841        8.323  4.417 
A-1995   122.213  94.183  34.158  39.807  4.982        7.750  7.486 
L-1995   122.204  94.708  34.907  38.695  6.058        6.740  8.276 
E-1994   119.928  79.352  25.871  36.131  2.487        7.829  7.034 
G-1993   117.586  97.635  39.272  41.663  2.777        7.596  6.327 
A-1991   116.072  85.455  36.693  25.381  5.538        4.757  13.086 
L-1991   116.116  85.141  36.704  26.433  5.698        5.023  11.246 
G-1989   113.969  88.217  37.299  27.730  2.823        5.648  14.717 
E-1989   113.052  73.985  32.283  21.416  2.182        3.208  14.896 
E-1987   110.465  87.154  35.412  22.331          3.375  26.036 
A-1987   109.986  86.540  34.998  23.725          6.141  21.676 
L-1987   110.542  87.059  35.136  25.266          7.653  19.004 
G-1986   109.356  87.482  40.545  27.610  2.467        3.044  13.816 
A-1983   107.406  82.167  36.975  26.774  4.871        8.701  4.846 
L-1983   107.406  82.823  35.339  24.269  2.092        9.235  11.888 
G-1982   104.199  89.708  45.318  22.916  892        4.947  15.635 
L-1979   103.058  79.554  24.675  691          10.143  44.045 
G-1979   103.360  84.165  30.284  2.626          8.584  42.671 
G-1977   92.233  81.587  30.081  5.206          7.118  39.182 

*A Cand.: Total de vots a candidatures


(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19


NOTA:  Les dades de les eleccions autonòmiques de 2007 per a les províncies d'Alacant, Castelló i Valéncia són les que corresponen a les Actes d'Escrutini de les respectives Juntes electorals provincials, emeses amb data 30 de maig de 2007 incloent la rectificació d'errades d'1 de juny de 2007.


Evolució dels resultats electorals Equivalències de Candidatures

Elecció Abstenció PSPV PP COMPROMÍS Cs VOX PODEMOS EUPV RESTA
(1) G-2019   27,3  28,8  23,7  6,2  6,9  19,5  13,2    1,7 
E-2019   32,4  35,3  24,2  8,4  12,0  7,7  8,7    3,7 
L-2019   32,2  38,3  28,3  10,8  6,8  3,8  3,7  2,8  5,3 
(2) G-2019   22,8  29,6  20,7  5,6  15,8  12,4  14,0    1,8 
A-2019   23,5  27,6  22,3  14,8  14,6  10,8  8,1    2,1 
G-2016   25,5  23,3  35,7  23,7  14,5  0,2      2,6 
G-2015   23,5  23,1  32,1  23,3  15,0  0,3    3,6  3,0 
A-2015   26,4  25,9  29,7  15,0  10,1  0,2  10,3  4,0  4,8 
L-2015   27,2  32,8  32,1  12,8  6,1      6,8  9,4 
E-2014   48,8  24,8  32,2  6,8  3,1  1,1  7,8  9,6  14,6 
G-2011   25,5  29,8  54,4  3,9        5,9  6,1 
A-2011   27,7  32,3  49,5  6,6        5,9  5,7 
L-2011   28,3  31,7  47,7  9,2        5,7  5,7 
E-2009   46,1  39,7  52,3  1,4        2,3  4,3 
G-2008   20,5  43,7  50,3  1,3  0,1      2,3  2,5 
A-2007   27,9  37,2  50,2  8,1          4,6 
L-2007   28,7  36,6  44,4  5,5        4,8  8,7 
E-2004   47,6  43,5  49,3  1,5        2,5  3,2 
G-2004   20,0  45,4  46,0  2,3        3,8  2,6 
A-2003   25,8  36,5  47,4  6,3        5,5  4,4 
L-2003   25,8  36,0  42,7  7,7        5,7  7,8 
G-2000   24,8  36,7  52,5  2,6        4,3  3,9 
E-1999   28,3  37,1  47,8  3,3        4,8  7,0 
A-1999   28,7  35,8  47,4  5,3        5,2  6,3 
L-1999   28,4  37,5  45,5  5,8        5,6  5,6 
G-1996   16,4  40,8  44,9  1,8        8,2  4,3 
A-1995   21,8  36,3  42,3  5,3        8,2  7,9 
L-1995   21,0  36,9  40,9  6,4        7,1  8,7 
E-1994   33,0  32,6  45,5  3,1        9,9  8,9 
G-1993   15,9  40,2  42,7  2,8        7,8  6,5 
A-1991   25,2  42,9  29,7  6,5        5,6  15,3 
L-1991   25,1  43,1  31,0  6,7        5,9  13,2 
G-1989   21,4  42,3  31,4  3,2        6,4  16,7 
E-1989   33,0  43,6  28,9  2,9        4,3  20,1 
E-1987   19,3  40,6  25,6          3,9  29,9 
A-1987   19,4  40,4  27,4          7,1  25,0 
L-1987   19,3  40,4  29,0          8,8  21,8 
G-1986   17,9  46,3  31,6  2,8        3,5  15,8 
A-1983   22,2  45,0  32,6  5,9        10,6  5,9 
L-1983   21,6  42,7  29,3  2,5        11,2  14,4 
G-1982   11,3  50,5  25,5  1,0        5,5  17,4 
L-1979   21,7  31,0  0,9          12,7  55,4 
G-1979   17,3  36,0  3,1          10,2  50,7 
G-1977   10,1  36,9  6,4          8,7  48,0 

(1):Segona elecció 10/11/19
(2):Primera elecció 28/04/19